Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Daudzfunkcionāls modelēšanas rīks mainīgajiem nākotnes elektroenerģijas tirgiem un to attīstībai (SignAture)

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0227

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Kārlis Baltputnis, karlis.baltputnis@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projektā tiks izveidots atvērtā koda modelēšanas rīks elektroenerģijas tirgu pētniecībai, kas izmantojams dažādiem lietošanas piemēriem. Tas būs piemērots dažādiem tirgus veidiem, ļaujot pētīt to iespējamos nākotnes attīstības scenārijus, piemēram, pāreju uz īsāku nebalansa norēķinu periodu, tirgus regulējuma izmaiņas saistībā ar plašu zemu robežizmaksu energoavotu un jaunu elastīguma resursu integrāciju, kā arī citus pasākumus, ar kuriem var realizēt enerģētikas transformāciju. Projekts apkopo pašreizējo zinātību energosistēmu un elektroenerģijas tirgu atvērtā koda modelēšanā un paplašina to, izveidojot modulāru un ērti lietojamu rīku, kas noderīgs ne tikai pētniecībā, bet var dot labumu arī enerģētikas ekspertiem un politikas veidotājiem, kas ir mazāk zinoši matemātiskās modelēšanas un optimizācijas tehniskajās detaļās. Turklāt iecerētā modeļa adaptīvā struktūra ļautu risināt dažādus pētāmos jautājumus. Projekta vēlākās stadijās modeļa komponentes un to konfigurācija tiks validēta un pilnveidota iteratīvā procesā uz konkrētu lietošanas piemēru bāzes, piemēram, novērtējot ārēju faktoru (laikapstākļu) ietekmi uz elektroenerģijas tirgus darbību, tirgus noteikumu izmaiņu ietekmi, kā arī analizējot tirgus dalībnieku uzvedības un stratēģijas sekas. Iegūtie secinājumi tiks apkopoti rekomendācijās politikas veidotājiem elektroenerģijas tirgu turpmākai pilnveidei.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss