Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Daudzslāņu organisko materiālu pārejas slāņu nesagraujoši pētījumi augstas veiktspējas OLED izstrādei

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

 • Projekta numurs

  • lzp-2022/1-0331

 • Finansējums

  • 300 000 EUR

 • Projekta vadītājs

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Zinātnes nozare

 • Fizika un astronomija

 • Materiālzinātne

Kopsavilkums

Organiskie materiāli tiek izmantoti kā aktīvie slāņi modernās optoelektroniskās un enerģijas saglabāšanas ierīcēs – organiskie gaismas diožu displeji, polimēru fotoelektriskās ierīces. Šīs ierīces ir daudzslāņu struktūras, kuras satur elektrodu un polimēru materiālu slāņus. To darbību spēcīgi ietekmē konjugēto polimēru kārtiņu fāzes, optiskais gradients un anizotropija. Pārejas slāņiem ir izšķiroša loma fotonisko ierīču optiskā veiktspējā, paverot ceļu jaunu daudzfāžu polimēru nanomateriālu atklāšanai. Precīzas zināšanas par šo materiālu optiskajām īpašībām ir svarīgas gaismas izstarošanas un absorbcijas modelēšanā fotoniskās ierīcēs. Projekta galvenais mērķis ir izpētīt parejas slāņu fizikāli-ķīmisko īpašību atkarību no organisko materiālu uzklāšanas parametriem un to ietekmi uz organisko elektronisko ierīču darbības funkcijām. Tehnoloģijām attīstoties, palielinās polimēru daudzslāņu sarežģītība: ir nepieciešamas jaunas un jutīgākas raksturošanas metodes. Projektā izmantosim progresīvu UV-VIS-NIR spektroskopisko elipsometriju visu Millera matricas elementu mērīšanai kā alternatīvu spektroelektroķīmisko metodi elektronu orbītas struktūru, pārejas slāņu raupjumu, anizotropiju, kā arī intra- un starpķēdes secību polimēros noteikšanai. Slāņveida sistēmu raksturošana tiks saistīta ar polimēru pēcapstrādes kinētiku – termisku un šķīdinātāju tvaiku apstrādi.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss