Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Dažādu mākslīgā apgaismojuma veidu ietekme uz koksnes fotodegradācijas procesiem

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0174

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Dace Cīrule        

Projektu īsteno

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Zinātnes nozare

Materiālzinātne; Ķīmija 

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir iegūt zināšanas par dažādu mākslīgā apgaismojuma avotu ar atšķirīgu starojuma spektrālo sadalījumu izraisīto fotoķīmisko reakciju ietekmi uz koksnes virsmas īpašībām. Zināšanas par koksnes mijiedarbību ar mākslīgā apgaismojuma starojumu kļūst īpaši aktuālas apstākļos, kad arvien plašāk, kā gaismas avots, tiek izmantotas LED lampas, kurām raksturīgs liels redzamās gaismas īsāko viļņu īpatsvars, kuri, kā tas ir noskaidrots pētījumos, var izraisīt koksnes fotodegradāciju. Tiks izpētītas sekojošas pārvērtības: krāsas izmaiņu ātrums un veids, ķīmiskā sastāva un hromoforo grupu izmaiņas, virsmas hidrofobitātes izmaiņas, kā arī novērtēti mikrostruktūras bojājumi. Projekta mērķa sasniegšanai sešu Latvijā interjerā un mēbeļu izgatavošanā plaši lietotu sugu koksne kontrolētos apstākļos tiks pakļauta mākslīgā apgaismojuma ar atšķirīgu izstaroto viļņu spektrālo sastāvu iedarbībai un regulāri tiks noteiktas un analizētas koksnes virsmas izmaiņas. Iegūtās zināšanas ļaus prognozēt un salīdzināt potenciālās mākslīgā apgaismojuma radītās koksnes vizuālās izmaiņas un izvēlēties piemērotāko apgaismojuma, kā arī izmantojamas koksnes un tās virsmas aizsardzības stratēģijas izstrādei, kas tiks pētīts turpmākos projektos. Projekta realizēšanā tiks iesaistīti divi studenti. Iegūtie rezultāti tiks apkopoti vismaz divās zinātniskās publikācijās.        

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss