Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Dinamisko lāzera speklu attēlošana sēņu augšanas aktivitātes novērtēšanai

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0247

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Ilze Ļihačova       ilze.lihacova@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte; Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Zinātniskais institūts; Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Medicīniskā inženierija; Klīniskā medicīna

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt un laboratoriski aprobēt bezkontakta optisko metodi sēņu augšanas aktivitātes agrīnai novērtēšanai cietā un šķidrā vidē. Bezkontakta novērtēšanā tiks izmantots mainīgo lāzera speklu fiziskais fonomemons, kas analizēts ar laikā secīgo attēlu apstrādes metodēm. Sēņu augšanas aktivitātes novērtēšanas process ietvers laikā mainīgo lāzera speklu rakstu iegūšanu dotajā paraugā un iegūto laikā secīgo attēlu apstrādi. Projekta laikā izstrādātā tehnoloģija un algoritms tiks pārbaudīti kontrolētos mikrobioloģiskos apstākļos un validēti uz dažādiem galvenajiem klīniskajiem sēņu izolātiem. Piedāvātā tehnoloģija veiks micēlija augšanas un izplatības reāllaika izsekošanu un iegūtos rezultātus izmantos, lai agrīni, ātri veiktu uzskaiti un identificētu jutību pret pretsēņu preparātiem. Projekta komandu veidos pieredzējuši klīniskās mikrobioloģijas, biofotonikas, elektronikas un informācijas tehnoloģiju eksperti, jaunie zinātnieki un studenti no Latvijas Universitātes, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas un Rīgas Tehniskās universitātes.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss