Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Dinamisko sistēmu struktūru saglabājošie neironu tīkli

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0267

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Jānis Bajārs        

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Matemātika       

Kopsavilkums

Modelēšanas metodes, kurās izmanto neironu tīklus, pēdējo desmit gadu laikā ir guvušas ievērojamu atzinību, jo ir pieejami arvien plašāka apjoma dati, tos iegūstot no novērojumiem vai laboratorijas eksperimentiem, vai skaitliskajiem aprēķiniem. Dinamisko sistēmu izpēte, izmantojot datus, nav izņēmums. Dziļie neironu tīkli ir jau veiksmīgi pielietoti dinamisko sistēmu pētīšanā, piemēram, molekulārā un šķidrumu dinamikā, un otrādi, kur neironu tīkli tiek analizēti no dinamisko sistēmu teorijas viedokļa. Šajā pētījumā mēs izstrādāsim ļoti precīzus dinamisko sistēmu aprakstošos modeļus, jo īpaši Hamiltona, Puasona un disipatīvām sistēmām, izmantojot struktūru saglabājošos neironu tīklus. Jaunākās idejas par struktūru saglabājošiem neironu tīklu izstrādi sniedz inovatīvas iespējas dinamisko sistēmu modelēšanā. Modelējot fiziskās sistēmas, tā vietā, lai pilnībā paļautos tikai uz lielajiem datiem, neironu tīkli tiek veidoti, ņemot vērā attiecīgās kompleksās sistēmas pamatā esošās (būtiskākās) īpašības. Tādējādi, struktūru saglabājošie neironu tīkli sniedz labāku perspektīvu sistēmas dinamikas identificēšanai un var kalpot kā efektīva skaitliskā metode, kas ir alternatīva tradicionālajām uz vienādojumiem balstītām struktūras saglabājošajām skaitliskajām metodēm.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss