Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

DNS bakteriofāgu endolizīnu molekulārs dizains cīņai ar Gram-negatīvajām baktērijām

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0050

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Tatjana Kazāka  tatyanav@biomed.lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zinātnes nozare

Medicīniskā biotehnoloģija

Kopsavilkums

Multizāļu rezistento baktēriju straujā izplatība liek pastiprināti domāt par alternatīvām šobrīd izmantotajām antibiotikām. Perspektīva jaunu antibakteriālu aģentu grupa ir endolizīni – baktēriju vīrusu (fāgu) enzīmi, kas noārda baktēriju šūnapvalka peptidoglikāna slāni un tādējādi noved pie šūnu osmotiskas līzes un bojāejas. Endolizīni ir efektīvi Gram-pozitīvo baktēriju iznīcināšanai, taču to pielietojumu Gram-negatīvajām baktērijām ierobežo ārējās membrānas klātbūtne šo organismu šūnapvalkos. Šajā projektā mēs fokusēsimies uz mērķtiecīgi modificētiem endolizīniem, kas spētu šķērsot Gram-negatīvo baktēriju ārējo membrānu un panākt šūnu līzi. Projektā tiks detalizēti pētīts līzes potenciāls (i) jauna tipa globulāram endolizīnam, kas tika atklāts Chivirus ģintij radniecīga fāga Enc34 genomā, un (ii) pieciem no E. coli fāgu genomiem izvēlētiem modulāriem endolizīniem. Šo proteīnu funkcionālā izpēte iekļaus to sapludināšanu ar dažādiem antimikrobiālajiem peptīdiem, lai radītu jaunus plaša spektra lītiskos aģentus. Projekta ietvaros izveidotajiem modificētajiem endolizīniem ir paredzams būtisks potenciāls cīņā ar tādiem Gram-negatīvajiem patogēniem, kā multizāļu rezistentās Salmonella, Pseudomonas, Klebsiella u.c.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss