Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Drukāta biopolimēra 4D TENG ierīce mehāniskai enerģijas ieguvei

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0485

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Sergejs Gaidukovs            sergejs.gaidukovs@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Materiālzinātne

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt bioloģiski noārdāmas TENG ierīces ar funkcionālu 4D arhitektūru, kas demonstrē maksimāli efektīvu saskares laukumu, maksimālo triboelektrisko lādiņu, lielu spraugu un ātru atdalīšanu. 4D TENG ierīces būs paredzētas izmantošanai spiediena un taustes sensoros, kā arī lietošanai valkājamās ierīcēs mehāniskās enerģijas ieguvei. Mūsu mērķis ir TENG ierīce, kas pēc darba cikla pabeigšanas var tikt degradēta bez nelabvēlīgas ilgtermiņa ietekmes uz vidi. Potenciālie ieguvumi no rezultātiem ietver samazinātas ražošanas izmaksas polimēru materiālu pielietošanas sakarībā, biodegradablu biopolimēru materiālu pielietojamību – t. sk. elektrodu pielietojumam, palielinātu darbības drošību saistībā ar uzlabotu tehnoloģijas precizitāti un stabilitāti, kā arī paplašinātas automatizācijas iespējas saistībā ar uzlabotu sensoru jutību un TENĢ jaudu. Paredzamais TRL sākumā ir 2, savukārt projekta beigās paredzamais TRL ir 4.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss