Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Dziļās mašīnmācīšanās pieeja osteoporozes atpazīšanai ar konusa staru datortomogrāfiju

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0031

Finansējums

300 000EUR

Projekta vadītājs

Kaspars Sudars,  sudars@edi.lv

Projektu īsteno

Elektronikas un datorzinātņu institūts; Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes nozare

Datorzinātne un informātika; Klīniskā medicīna

Kopsavilkums

Starpnozaru projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu osteoporozes riska noteikšanas metodi sejas un žokļu rajona konusa staru datortomogrāfijas (KSDT) izmeklējumos un novērtēt tās efektivitāti, izmantojot “no gala līdz galam” dziļās mašīnmācīšanās pieeju. KSDT ir neinvazīvs izmeklējums, ko plaši pielieto zobārstniecībā. Projektā piedāvātā pieeja radīs datorredzes metodi, lai ātrāk un precīzāk atklātu palielinātu osteoporozes risku sievietēm. Tas veicinās savlaicīgu šīs slimības ārstēšanas uzsākšanu un osteoporostisku lūzumu novēršanu. Projekts sekmēs personālās medicīnas, medicīnas un IKT sektora izaugsmi. Projektā sadarbosies medicīnas eksperti no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un dziļās mašīnmācīšanās pētnieki no Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI). RSU pētnieki izveidos pētāmo pacientu datu kopu. Plānots 220 pacientiem veikt KSDT un osteodensitometrijas izmeklējumus. Tiks veikti dažādi kaula kvalitātes un radioloģiskā kaula blīvuma mērījumi apakšžoklī un kakla skriemeļos. Iegūtos rezultātus tālāk izmantos EDI, lai veidotu automātisku uz datorredzi balstītu semantiskās segmentācijas, klasifikācijas un izskaidrošanas metodi osteoporozes riska noteikšanai. Kvantitatīvās vērtības būs iegūto KSDT un osteodensometrijas izmeklējumu indikatīvās robežvērtības. Projekta rezultātā tiks sagatavoti 3 zinātniskie raksti, 3 prezentācijas starptautiskām konferencēm un izstrādātas vadlīnijas zobārstiem par osteoporozes riska noteikšanu, izmantojot KSDT.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss