Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Efektīvi modulējams topoloģisko izolatoru nanolenšu virsmas stāvokļu lādiņnesēju transports

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0343

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Gunta Kunakova              

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Nanotehnoloģija; Fizika un astronomija

Kopsavilkums

Šī projekta mērķis ir iegūt modulējamu virsmas Diraka lādiņnesēju transportu 3D topoloģisko izolatoru nanolentēs (Bi2Se3). Šobrīd pieejamie TI materiāli nav izolējoši tilpumā, tādēļ TI topoloģisko virsmu īpašību pielietošana ir apgrūtināta. Šīs problēmas risināšanai izmanto nanolentes, jo tām piemīt liela tilpuma / virsmas attiecība. TI virsmu īpašības, līdz ar spēju tās precīzi manipulēt un kontrolēt, nepieciešamas jaunu enerģijas uzkrāšanas, kvantu skaitļošanas un metroloģijas ierīču izstrādē un attīstīšanā. Projekta ietvaros tiks pētīts 3D TI nanolenšu magnetotransports, lai izstrādātu jauna tipa Bi2Se3 heterostruktūru ierīces ar modulējamu lādiņnesēju transportu nanolentu virsmas stāvokļos.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss