Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Ekoloģiskie un sociālekonomiskie sliekšņi kā pamats, lai definētu adaptīvās pārvaldības trigerus Latvijas dīķu akvakultūrā

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0247

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Artūrs Škute       arturs.skute@du.lv

Projektu īsteno

Daugavpils Universitāte

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne; Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Kopsavilkums

Projekta centrālā ideja tika izstrādāta, balstoties uz mūsu iepriekšējā pētījumu projekta “Dīķu akvakultūras ražošanas un ekosistēmas pakalpojumu inovatīva izpēte un klimata ietekmes modelēšana horizontālo izaicinājumu un ilgtspējības pārvaldībai Latvijā” rezultātiem. Tā kā pēkšņas izmaiņas, ko dēvē par sliekšņa šķērsošanu, var izraisīt viens vai vairāki interaktīvi traucējumi, piemēram, zemes izmantošanas aktivitātes un klimata pārmaiņas, dīķu akvakultūras pētījumi ietver ne tikai akvakultūras prakses izpēti, bet arī sociālekonomisko trigeru horizontālo integrāciju. Saskaņā ar mūsu pētījumā izmantoto Sliekšņa koncepciju, vienlaikus tiks veikti starpdisciplināri pētījumi akvakultūrā un socio-ekonomikā, kas ietvers akvakultūras prakses novatorisku izpēti, jaunu bioinvāzijas agrīno identificēšanu dīķu akvakultūrā un sliekšņa un pārejas stāvokļu modelēšanu (SPM) ekoloģiskajās un sociāli-ekoloģiskās sistēmās. Tiks iegūtas jaunas zināšanas par dīķu akvakultūras ekosistēmas pakalpojumu attīstības perspektīvām un vides, sociālekonomisko un ekoloģisko ilgtspējību Latvijā. Projekta zinātnisko rezultātu un lietišķo risinājumu izplatīšanai ir paredzētas vairākas aktivitātes: 9 publikācijas (SCOPUS, WoSCC), 6 pētniecības un attīstības projektu pieteikumi, 6 zinātniskas konferences, bioinvāzijas agrīnās identificēšanas (eDNA) metodika dīķu akvakultūrā un 3 Stāvokļa un pārejas modeļi (SPM) utt.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss