Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Ekoloģisko slazdu procesus izraisošie biotiskie un abiotiskie vides faktori meža putnu sabiedrībās

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0277

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Tatjana Krama,  tatjana.krama@du.lv

Projektu īsteno

Daugavpils Universitāte

Zinātnes nozare

Bioloģija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir radīt labāku izpratni par cēloņiem un mehānismiem, kas nosaka asins parazītu inficēto un neinficēto putnu asins parametru, asins mikrobioma un to vairošanās un izdzīvošanas sekmju atšķirības ekoloģisko slazdu apstākļos. Projekta realizācijas gaitā tiks pētīta saistība starp biotopu kvalitāti, tur ligzdojošo melno mušķērāju (Ficedula hypoleuca) ģenētisko fitnesu, asins parazītu infekcijām, asins šūnu koncentrāciju un asins mikrobiomu. Mūsu iepriekšējos pētījumos atklāts, ka attālums līdz ūdenstilpnēm ietekmē meža putnu asins parazītu. infekcijas intensitāti, kas rada ekoloģisko slazdu apstākļus ūdeņiem tuvākajās putnu teritorijās. Mes esam atklājuši ekoloģiskos slazdus arī kukaiņu-meža kaitēkļu skartajos meža nogabalos. Šajā projektā mēs izmantosim pilnīgi jaunu pieeju pētījumiem savvaļas dzīvnieku fizioloģiskās ekoloģijas jomā, kas ir balstīta uz asins mikrobioma izpēti, kas sniegs jaunas zināšanas par ekoloģisko slazdu nozīmi. Asins mikrobioma petījumi ir izšķiroši svarīgi, jo 1) telomēru garums tradicionāli tiek noteikts izmantojot asins šūnas; 2) asins parazīti ievērojami ietekmē dzīves ilgumu un fitnesu; 3) apkārtējās vides radītais stress izpaužas asins šūnu koncentrācijas izmaiņās. Šī projekta realizācijas rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Projekts radīs darba vietas vairākiem studējošiem, kas ir svarīgi COVID-19 seku mazināšanai.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss