Statuss:
Noslēdzies

Vispārīgā informācija

Sākums  11/12/2018 Noslēgums 10/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-EE-2018/1-0003 

Finansējums

354 000 EUR

Projekta vadītājs

Andra Blumberga

https://videszinatne.rtu.lv/

andra.blumberga@rtu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projekta ietvaros tiks:

  1. izstrādāti jauni tehnoloģiskie risinājumi esošo ēku inženiersistēmu (apkure, karstā ūdens, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) energoefektivitātes uzlabošanai,
  2. identificēts atjaunojamās enerģijas izmantošanas potenciāls ēkās,
  3. uzlabotas ēku norobežojošās konstrukcijas,
  4. izstrādāti politikas ieteikumi gandrīz nulles enerģijas ēkām. Tas tiks veikts, izmantojot dažādas zinātnisko pētījumu metodes un to kombinācijas: eksperimentālos pētījumus, mērījumus reālās ēkās (in-situ), datu vākšanu, analīzi un datorsimulācijas.

Projekta komandai ir plaša pieredze energoefektivitātes jomā, piemēram, jaunu tehnoloģiju attīstīšana, enerģijas patēriņa novērtējums, enerģijas ietaupījumu analīze, energoefektivitātes pasākumu, enerģijas pārvaldības, energoefektivitātes politika, izmantojot dažādas zinātniskās metodes. Komanda sastāv no sertificētiem energoauditoriem, arhitektiem, siltumtehniķiem, būvfiziķiem, ķīmiķiem un modelētājiem.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Energoefektivitāte”

Rezultāti

Raivis Sirmelis, Ruta Vanaga, Ritvars Freimanis, Andra Blumberga Solar Facade Module for Nearly Zero Energy Building. Optimization Strategies Environmental and Climate Technologies Vol.23 (3), pp. 170-181 https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0087

Andra Blumberga, Ruta Vanaga, Juris Antuzs, Ritvars Freimanis, Edgars Bondars, Sandra Treija Is the High Quality Baukultur a Monkey Wrench in the Global Climate Challenges? Environmental and Climate Technologies Vol.23 (3), pp. 230-244 https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0092

Ritvars Freimanis,Rasa Vaiskunaite, Tereza Bezrucko, Andra Blumberga In-Situ Moisture Assessment in External Walls of Historic Building using Non-Destructive Methods Environmental and Climate Technologies Vol.23 (1), pp. 122-134 https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0009

Toms Mols, Andra Blumberga Inverse Modelling of Climate Adaptive Building Shells. System Dynamics Approach Environmental and Climate Technologies Vol.24 (2), pp. 170-177 https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0064

Liva Asere, Andra Blumberga Energy Efficiency – Indoor Air Quality Dilemma in Educational Buildings: A Possible Solution Environmental and Climate Technologies Vol.24(1), p.357-367 https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0020

Liva Asere, Andra Blumberga Does energy efficiency-indoor air quality dilemma have an impact on the gross domestic product? Journal of Environmental Management “Volume 262, 2020, 110270, ISSN 0301-4797” https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110270

Toms Mols, Ruta Vanaga, Andra Blumberga Solar Facade Module for Nearly Zero Energy Building. Extended Test Period Environmental and Climate Technologies Vol.24(1), p. 442-453, https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0027

Andra Blumberga, Ruta Vanaga, Ritvars Freimanis, Dagnija Blumberga, Juris Antužs, Artūrs Krastiņš, Ivars Jankovskis, Edgars Bondars, Sandra Treija Transition from traditional historic urban block to positive energy block Energy Vol.202, art. no. 117485 https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117485