Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Elektrodu un elektrolītu izpēte amfotēras atsaistītas uzlādējamas baterijas iegūšanai

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0142

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Anzelms Zukuls  Anzelms.Zukuls@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Materiālzinātne; Ķīmijas inženierzinātne

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir attīstīt amfotero bateriju, ar palielinātu atvērtas ķēdes potenciālu un kopējo šūnas enerģijas blīvumu. Lai sasniegtu mērķi, tiks izstrādāta elektroķīmiskā ierīce ar pH-atdalītām anoda un katoda šūnām. Lai sasniegtu augstāku atvērtas ķēdes potenciālu un baterijas jaudu ūdens elektrolītu uzlādējamajās baterijās, sārmainā un skābā vidē tiks apvienoti (amfoteriskā baterija) attiecīgi anoda un katoda reakcijai. Anoda reakcija tiks realizēta sārmainā vidē, bet katoda reakcija - skābā vidē. Papildu elektrodu materiāli un gēla elektrolīti tiks identificēti un izstrādāti, lai savienotu divas dažādas pH vides un nodrošinātu protonu pārnesi. Izstrādātā akumulatora ierīce būs viegli izgatavojama un efektīva ar lielu ieguldījuma atdevi. Šis visprogresīvākais projekts piedāvā iesaistīt daudz disciplinārus pētījumus ar pierādītu pieteikuma iesniedzēja pieredzi, lai nodrošinātu alternatīvu tīrai enerģijai. Paredzams, ka projekts būs fundamentāls pētījums, un tas paaugstinās kandidāta kompetences līmeni, pieredzi rezultātu izplatīšanā un saziņā ar mērķauditoriju, kā arī sniegs sadarbības iespējas internacionālā līmenī.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss