Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Elektrokaloriskais efekts stipros laukos – svinu nesaturošu segnetoelektriķu potenciāls praktiskiem pielietojumiem

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

 • Projekta numurs

  • lzp-2020/2-0080

 • Finansējums

  • 100 389 EUR

 • Projekta vadītājs

  • Andris Šternbergs

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts    

Zinātnes nozare

 • Fizika un astronomija; Materiālzinātne   

Kopsavilkums

Projekts ir veltīts svinu nesaturošu segnetoelektriķu pētījumiem ar nolūku tos izmantot jaunas paaudzes dzesēšanas iekārtās, izmantojot elektrokalorisko efektu (EKE) un tādā veidā stimulē eko-inovatīvu produktu attīstību un ieviešanu ražošanā. Šāda pielietojuma sekmes ir būtiski atkarīgas no materiāliem ar lielām temperatūras izmaiņas vērtībām (DT), ko rada EKE. Neskatoties uz intensīviem EKE pētījumiem, rezultāti, kas galvenokārt iegūti ar netiešo metodi, ir pretrunīgi, to vērtību mazina vāja izpratne par mehānismiem, kas rada EKE, īpaši augstu lauku diapazonā (ap 100 kV/cm un vairāk). Svarīgi, ka tieši šādos augstos elektriskos laukos ir konstatēti visdaudzsološākie rezultāti attiecībā augstām DT vērtībām masīvos paraugos. Projekta mērķis ir izpētīt ECE pie lieliem elektriskajiem laukiem, fokusējoties uz cietajiem šķīdumiem uz Na0.5Bi0.5TiO3 bāzes morfotropās fāžu robežas rajonā, kā arī gūt dziļāku izpratni par sakaru starp DT un polarizāciju, kas ir svarīgi, lai materiālu meklējumus, kas būtu daudzsološi praktiskiem pielietojumiem, padarītu mērķtiecīgākus.

Projekta rezultāti [PDF]

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss