Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Endofītiskās mikrobiotas loma melnā plūškoka Sambucus nigra L. iedarbībā pret A tipa gripas vīrusu un SARS-CoV-2

Sākums: 01/2023  Noslēgums: 12/2025

Projekta numurs

lzp-2022/1-0179

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Anete Borodušķe             anete.boroduske@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte; Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības biotehnoloģija; Bioloģija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir noskaidrot, vai melnā plūškoka Sambucus nigra L. endofītiskā mikrobiota ietekmē auga pret-vīrusu iedarbību. Pētījumā tiks pārbaudīta hipotēze, ka plūškoka ogu ekstraktu pret vīrusu iedarbība pret SARS-CoV-2 un A tipa gripas vīrusu var tikt mainīta, izmantojot auga endofītisko mikroorganismu sabiedrības.

Projektā tiks realizēti sekojoši uzdevumi: 1) noskaidrot, vai savvaļas plūškokos pastāv saistība starp endofītisko mikrobiomu un in vitro pret-vīrusu aktivitāti, 2) izstrādāt endofītiskās mikrobiotas transplantācijas metodoloģiju, 3) eksperimentāli pārbaudīt pētījuma hipotēzi, izmantojot endofītiskās mikrobiotas transplantāciju sterilās S. nigra in vitro kultūrās un augos.

Rezultāti: divas zinātniskās publikācijas (iesniegtas Q1/Q2 žurnālos), divi ziņojumi zinātniskās konferencēs, pētījumu projekta pieteikums Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursam, projekta pētījumu tēmā izstrādāts maģistra darbs, amplikona nākamās paaudzes sekvencēšanas datu kopa deponēta publiskā datu repozitorijā.

Ietekme: Projekta rezultāti sniegs fundamentālas zināšanas par augu-endofītu mijiedarbību un tās lomu ārstniecisko augu bioloģiskajā aktivitāte. Vietējo savvaļas plūškoku populāciju un plūškoka in vitro kultūru pret-vīrusu aktivitātes izvērtēšana sekmēs inovācijas bio-farmācijā un zināšanās balstītā bio-ekonomikā – Latvijas viedās specializācijas jomās.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss