Statuss:
Noslēdzies

Vispārīgā informācija

Sākums  07/12/2018 Noslēgums 06/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-2018/NEKP_0001

Finansējums

558 000 EUR

Projekta vadītājs

Andra Blumberga

https://videszinatne.rtu.lv/

andra.blumberga@rtu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Universitāte
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projekts nodrošinās mūsdienu prasībām atbilstošu modelēšanas instrumentu un rīku kopumu, ņemot vērā ne tikai tehniski ekonomiskos aspektus, kas ļaus analizēt tehniskos, ekonomiskos mainīgos, sistēmas elementu savstarpēji saistītu sadarbību ilgākā laika periodā, bet arī sociāli tehniskos aspektus (institūcijas, iesaistītāspuses, vērtības, tehnoloģiskās inovācijas u.c.) dažādus līmeņos un apjomos. Kaut arī TIMES modeļu grupa ir iepriekš definēta projekta uzdevumā un tā nodrošina divas pieejas enerģētiskās sistēmas modelēšanā – enerģētiski tehnisko un ekonomisko pieeju un tā kombinēšana ar EnergyPlan modeli ļaus uzlabot enerģijas sistēmas mainīgā piedāvājuma un slodžu analīzi, tomēr šī sistēma nenodrošina vairāku nozīmīgu faktoru, piemēram, sabiedrības uzvedības analīzi. Lai novērstu šos trūkumus projektā piedāvāts TIMES-EnergyPlan modeļu sistēmu papildināt ar nacionālu sistēmdinamikas modeli, lai analizētu kompleksu sociāli tehnisku pāreju uz siltumnīcefekta gāzu bezizmešu enerģētikas sistēmu. Piedāvātā modelēšanas pieeja, kopā ar ZIZIMM analīzi, kas ietvers mežsaimniecības sektora modelēšanu, kā arī kompleksu socioekonomisko ietekmes analīzi, jo īpaši ņemot vērā konkurētspējas aspektus, ļaus piedāvāt detalizētus rīcībpolitikas priekšlikumus. Projekta daudzdisciplinārā komanda ietver 7 profesorus no 3 Latvijas augstskolām (RTU, LU, LLU) un starptautisku uzraudzības grupu

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars”

Rezultāti

Andra Blumberga, Armands Gravelsins, Dagnija Blumberga Deliberation Platform for Energy Transition Policies: How to Make Complex Things Simple Energies https://doi.org/10.3390/en15010090

Agita Gancone,Jelena Pubule, Dagnija Blumberga Valorization Methodology for Agriculture Sector Climate Change Mitigation Measures Environmental and Climate Technologies https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0072

Signe Allena-Ozolina,Dzintars Jaunzems, Ieva Pakere, Andra Blumberga, Gatis Bazbauers Decarbonisation Pathways of Industry in TIMES Model Environmental and Climate Technologies https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0023

Kristaps Locmelis, Andra Blumberga, Uldis Bariss, Dagnija Blumberga, Lauma Balode Industrial energy efficiency towards green deal transition. Case of Latvia Environmental and Climate Technologies https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0004

Reinis Aboltins, Dzintars Jaunzems, Jelena Pubule, Dagnija Blumberga Are hugs, carrots and sticks essential for energy policy: A study of Latvia’s national energy and climate plan Environmental and Climate Technologies https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0075

Dzintars Jaunzems, Ieva Pakere, Signe Allena-Ozoliņa, Ritvars Freimanis, Andra Blumberga, Gatis Bažbauers Adaptation of TIMES Model Structure to Industrial, Commercial and Residential Sectors Environmental and Climate Technologies https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0024

Reinis Aboltins, Dagnija Blumberga  Key Factors for Successful Implementation of Energy Efficiency Policy Instruments: A Theoretical Study and the Case of Latvia Environmental and Climate Technologies https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0064

Ieva Pakere, Toms Prodanuks, Agris Kamenders, Ivars Veidenbergs, Stefan Holler, Agnese Villere, Dagnija Blumberga Ranking EU Climate and Energy Policies Environmental and Climate Technologies https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0027

Signe Allena-Ozolina, Ieva Pakere, Dzintars Jaunzems, Andra Blumberga, Gatis Bazbauers Integrated MARKAL-EFOM System (TIMES) Model for Energy Sector Modelling 2020 IEEE 61st Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2020 – Proceedings https://doi.org/10.1109/RTUCON51174.2020.9316624

Reinis Aboltins, Dzintars Jaunzems Identifying Key Challenges of the National Energy and Climate Plan through Climate Policy Integration Approach Environmental and Climate Technologies https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0079

Lasma Livzeniece, Jelena Pubule and Dagnija Blumberga Sustainability Assessment of Wind Energy in Latvia: Sustainability SWOT and Multi-Criteria Analysis Environmental and Climate Technologies https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0095

Andra Blumberga RTU zinātnieki izveido nebijušu enerģētikas un klimata modelēšanas rīku kopumu lvportals.lv https://lvportals.lv/dienaskartiba/335105-rtu-zinatnieki-izveido-nebijusu-energetikas-un-klimata-modelesanas-riku-kopumu-2021