Statuss:
Noslēdzies

Vispārīgā informācija

Sākums  11/12/2018 Noslēgums 10/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-EE-2018/1-0004 

Finansējums

354 000 EUR

Projekta vadītājs

Gatis Bražbauers

https://videszinatne.rtu.lv/

gatis.bazbauers@rtu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projekts:

  1. novērtēs esošo energoefektivitātes reālpolitiku Latvijā salīdzinājumā ar energoefektivitātes mērķiem,
  2. ierosinās uzlabojumus un jaunus politikas pasākumus,
  3. novērtēs esošo energoefektivitātes monitoringa un energotaupības verifikācijas sistēmu,
  4. izstrādās priekšlikumi un ieteikumus verifikācijas
    sistēmas uzlabošanai.

Tas tiks paveikts, izmantojot divu pētījumu metožu kombināciju: ex-post politikas novērtēšanas metodi un sistēmdinamikas modelēšanu, lai novērtētu dažādus energoefektivitātes politikas pasākumus. Projekta komandai ir plaša pieredze enerģijas gala lietotāju pusē (rūpniecība, pašvaldības, ēkas u.c.), un mēs esam pārliecināti, ka ir iespējama energopārvaldība (bez investīcijām), kas enerģijas patēriņu samazinātu par 5 – 15%. Mēs par to esam pārliecinājuši arī gala lietotājus. Šī pieredze tika izmantota energoefektivitātes politikas izstrādei rūpniecībā un terciārajā sektorā Latvijā, kas tika izmantota kā pamats nacionālajiem normatīvajiem aktiem ES energoefektivitātes direktīvas ieviešanai, kā arī energoefektivitātes politikas novērtēšanai mājokļu sektorā Latvijā, un ne-ETS sektoriem, lai sasniegtu Latvijas mērķus klimata jomā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Energoefektivitāte”

Rezultāti

Prodaņuks, T., Veidenbergs, I., Kirsanovs, V., Kamenders, A., Blumberga, D Analysis of Energy Supply Solutions of Dwelling Buildings Environmental and Climate Technologies https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0088
Valdmanis, G., Bazbauers, G. Influence of wind power production on electricity market price Environmental and Climate Technologies https://sciendo.com/article/10.2478/rtuect-2019-0088
Blumberga, A., Āzis, R., Reinbergs, D., Pakere, I., Blumberga, D. The bright and dark sides of energy efficiency obligation scheme: The case of Latvia Energies https://doi.org/10.3390/en14154467
Andra Blumberga, Gatis Bazbauers, Selina Vancāne, Ivars Ijabs, Jurijs Nikisins, Dagnija Blumberga Unintended effects of energy efficiency policy: lessons learned in the residential sector https://doi.org/10.3390/en14227792

 

Andra Blumberga, Reinis Azis, Dagnija Blumberga Like a stick and no carrot: ex-post analysis of public sector energy efficiency https://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Summer_Studies/2021/4-monitoring-and-evaluation-for-a-wise-just-and-inclusive-transition/

Anrijs Tukulis, Andra Blumberga, Uldis Bariss, Dagnija Blumberga Ex post evaluation of large electricity consumer policy measures Environmental and Climate Technologies https://sciendo.com/pdf/10.2478/rtuect-2022-0002

Andra Blumberga, Gatis Bažbauers, Armands Gravelsins, Maris Zamovskis Lessons from 10 years policy design in the energy efficiency sector https://proceedings.systemdynamics.org/2020/papers/P1176.pdf

Reinis Āzis Malks svaiga gaisa Eiropas zaļajam kursam: energoefektivitāte un klimata neitralitātes faktori” (angl.val. – “A Breath of Fresh Air for the European Green Deal: Energy Efficiency and Climate Neutrality Factors”) https://ortus.rtu.lv/science/en/publications/32908

Modeļa lietotāja saskarne (user interface) ir pieejams visiem lietotājiem mājas lapā forio.com https://exchange.iseesystems.com/public/andra/energoefektivitates-politikas/index.html#page1

Andra Blumberga The electricity needed for tomorrow must be saved today https://www.tvnet.lv/7291393/ritdienai-vajadziga-elektriba-jataupa-jau-sodien

Andra Blumberga Parallels between covid and energy efficiency https://ir.lv/2021/11/03/covid-un-energoefektivitates-paraleles/?utm_source=email%20marketing%20Mailigen&utm_campaign=Ir%20Svar%C4%ABg%C4%81kais%204.11.2021.&utm_medium=email&fbclid=IwAR0PfDCH9MsSarcY4z-A7L4BhzLjAaPwkeeaAFr9K17OEP7qofLEfNJ5_5Y