Projekta pase

Vispārīgā informācija

Sākums 29/07/2020 Noslēgums 28/07/2022

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-FM-2020/1-0005

Finansējums

233 126 EUR

Projekta vadītājs

Arnis Sauka

arnis.sauka@sseriga.edu

Projektu realizējošā institūcija:

Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas studiju centrs

Zinātnes nozare

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Kopsavilkums

RE:SHADE projekta mērķis ir paplašināt zināšanu un analītisko bāzi ekonomikas un finanšu nozarē, stiprināt saikni starp pētniecību un valsts rīcībpolitiku, veicināt sabiedrībā izpratni par ēnu ekonomikas negatīvo ietekmi un nodokļu saistību labprātīgas izpildes nozīmi. Projekta uzdevumi: izstrādāt Latvijas apstākļiem piemērotu ēnu ekonomikas mērīšanas metodoloģiju, kas paredz statistikas datu un dažādu datu avotu informācijas izmantošanu, ņemot vērā veikto tautsaimniecības nozaru problēmu izpēti; novērtēt ēnu ekonomikas ietekmējošos faktorus tautsaimniecības nozarēs, kurām ir nozīmīga finanšu ietekme, kā arī sniegt pamatotus rīcībpolitikas ieteikumus ēnu ekonomikas mazināšanai un viedo tehnoloģiju izmantošanai, izvērtējot attiecīgo ieteikumu finansiālo ietekmi; veikt pētījumus par iemesliem, kāpēc fiziskās personas izvairās no labprātīgas nodokļu maksāšanas un iesaistīšanās sociālās apdrošināšanas sistēmā, un analizēt ietekmējošos faktorus, kas veido ēnu ekonomikas radītus priekšnosacījumus negodīgai konkurencei un atsevišķu iedzīvotāju grupu sociālajai nevienlīdzībai un nepietiekamai nodrošinātībai, kā arī analizēt, kā ēnu ekonomikas mazināšana ietekmē attieksmi pret nodokļu maksāšanu; novērtēt negūto budžeta ieņēmumu apjomu no pretlikumīgām darbībām, vērtējot finanšu operācijas un skaidras naudas apriti un sniegt priekšlikumus rīcībpolitikas pasākumiem, mazinot pretlikumīgi iegūtu līdzekļu aprites riskus.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai”

Rezultāti

A.Zasova, N. Gavoille Off the books, on the hooks? Measuring labor tax evasion using administrative data Baltic Journal of Economics (iesniegts publicēšanai)

A. Saulītis, P.Chapkovski Investigating Tax Compliance with Mixed-Methods Approach: The Effect of Normative Appeals Among the Firms in Latvia Journal of Public Economics (iesniegts publicēšanai)

D.Kravčenko Conceptual framework and typology of shadow economy antecedent factors Economy and Society (iesniegts publicēšanai)

T.Putnins How much tax revenue is lost through evasion? A new framework and application to Latvia Journal of Comparative Economics (iesniegts publicēšanai)

A. Saulītis, A. Sauka The shadow economy in Latvia: characteristics of the demand side Conference proceedings, 13th International Odyssey Conference on Economics and Business Dubrovnik https://drive.google.com/file/d/1rKJfkd3luljD8E790Cjl3qPJZxW_iIuP/view

A.Zasova, N. Gavoille Using Machine Learning Tools to Detect Tax Evasion in Latvia. Conference proceedings: Proceedings of 15th Annual Scientific Baltic Business Management Conference Building Strategic Resilience in Times of Uncertainty ISBN 978-9984-746-26-5 https://www.ba.lv/wp-content/uploads/2015/08/proceedings-asbbmc_22.pdf#page=1

T.Putnins, A.Sauka Shadow economy in the Baltic countries Conference proceedings: Proceedings of 15th Annual Scientific Baltic Business Management Conference Building Strategic Resilience in Times of Uncertainty ISBN 978-9984-746-26-6 https://www.ba.lv/wp-content/uploads/2015/08/proceedings-asbbmc_22.pdf#page=1

T.Putnins How much tax revenues is lost through evasion? A new framework and estimates for Latvia. Conference proceedings: Proceedings of 15th Annual Scientific Baltic Business Management Conference Building Strategic Resilience in Times of Uncertainty ISBN 978-9984-746-26-7 https://www.ba.lv/wp-content/uploads/2015/08/proceedings-asbbmc_22.pdf#page=1

A. Saulītis, A. Sauka The shadow economy in Latvia: characteristics of the demandside Conference proceedings: Proceedings of 15th Annual Scientific Baltic Business Management Conference Building Strategic Resilience in Times of Uncertainty ISBN 978-9984-746-26-8 https://www.ba.lv/wp-content/uploads/2015/08/proceedings-asbbmc_22.pdf#page=1

D.Kravčenko, A. Saulītis “Antecedents of the shadow economy: qualitative insight into the stories behind the shadows. Conference proceedings: Proceedings of 15th Annual Scientific Baltic Business Management Conference Building Strategic Resilience in Times of Uncertainty ISBN 978-9984-746-26-9 https://www.ba.lv/wp-content/uploads/2015/08/proceedings-asbbmc_22.pdf#page=1

A.Saulītis Reducing the shadow economy with informational cues: a natural field experiment with firms in Latvia. Conference proceedings: Proceedings of 15th Annual Scientific Baltic Business Management Conference Building Strategic Resilience in Times of Uncertainty ISBN 978-9984-746-26-10 https://www.ba.lv/wp-content/uploads/2015/08/proceedings-asbbmc_22.pdf#page=1

Līvis Lāma, Andris Saulītis What is the value of taxes? Payment culture in Latvia (Stradins University)

Rīcībpolitikas nodevums

-