Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

F-Nodālā sintēze: Monofluorētu viena oglekļa sintonu potenciāla izpēte

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0335

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Jānis Veliks          janis.veliks@osi.lv

Projektu īsteno

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Zinātnes nozare

Ķīmija

Kopsavilkums

Šis projekts radīs jaunu skatījumu fluoru saturošu organisko savienojumu iegūšanai. Mēs vēlamies ieviest jaunu konceptu- F-nodālā sintēze, kas paredz, ka elementārākie organiskie būvbloki, tādi, kā fluormetils (CH2F), fluormetilēns (CHF) vai fluormetīns (CF), varētu tikt pielietoti, kā sintoni jeb nodālie punkti, lai konstruētu monofluorētus savienojumus, tādējādi piedāvātu iepriekš nepieejamas retrosintētiskās diskonekcijas. Šī pieeja var būt spēles noteikumus mainoša alternatīva klasiskajām stratēģijām, t.i. tiešai fluorēšanai vai attīstītu būvbloku pieejai. Mūsu piedāvātā stratēģija ir maz pētīta, tādējādi ir nepieciešams izstrādāt jaunus reaģentus un metodes, lai atklātu jaunas perspektīves fluora ķīmijā ar ietkmi uz saistītājām nozarēm. Tādēļ, šī projekta mērķis ir izpētīt viena fluora-viena oglekļa sintonu sintētisko potenciālu. Šis mērķis tiks sasniegts veicot šādus uzdevumus: 1) Izstrādājot jaunus reaģentus, kuri ir spējīgi ievadīt CHF, CF sintonus dažādos reakciju režīmos. 2) Izstrādājot jaunas sintēzes metodes F-nodālajai sintēzei. 3) Izstrādājot inovatīvus sintēzes ceļus perspektīvāko reaģentu drošai un efektīvai iegūšanai. Šī projekta rezultāti nodrošinās izsmeļošu pētījumu, par vienu fluoru, vienu oglekli saturošu sintonu potenciālo pielietojumu kā arī par reaģentiem to ievadei dažādos reakciju režīmos.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss