Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Gājputni kļūst par nometniekiem – migrējošo putnu uzvedības maiņa pielāgojoties globālajām pārmaiņām

Sākums: 01.01.2024. Noslēgums: 31.12.2026.

 • Projekta numurs

  • lzp-2023/1-0233

 • Finansējums

  • 300 000 EUR

 • Projekta vadītājs

  • Oskars Keišs

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

 • Dabaszinātnes

Kopsavilkums

Gājputnu sezonālās migrācijas ietekmē daudzus un dažādus ekoloģiskos procesus, nodrošina ekosistēmu pakalpojumus (sēklu izplatīšanu, kaitēkļu apkarošanu un rekreācijas iespējas), kā arī rada problēmas lauksaimniecībā, aviācijas drošībā un slimību izplatībā. Līdz ar to gājputnu migrācijai ir nozīmīga loma zemkopībā, ekonomikā un sabiedrības veselībā. Tomēr globālo un klimata pārmaiņu ietekmē putnu migrācijas atrodas lielu pārmaiņu priekšvakarā, kas draud izjaukt pašreizējo sinerģiju starp cilvēkiem un gājputniem – to sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem. Šajā pētījumā mēs plānojam būtiski uzlabot mūsu zināšanas par jaunu migrācijas uzvedības modeļu veidošanos gājputniem, kā arī modelēt nākotnes scenārijus gājputnu izplatībā laikā un telpā ņemot vērā notiekošās un prognozētās vides pārmaiņas. Lai to realizētu, mēs pielietosim vismodernākās empīriskās un eksperimentālās pētījumu metodes putnu migrāciju uzvedībā, ligzdošanas bioloģijā, kā arī noteiksim to mijiedarbību un atkarību no vides faktoriem. Mūsu pētījuma suga būs tuvās distances gājputns – mājas strazds. Visaptverošs ģenētisko, sociālo un vides faktoru ietekmes pētījums uz putnu migrācijas fenotipu ne tikai atklās līdz šim nezināmus migrējošo putnu bioloģijas aspektus, bet arī palīdzēs prognozēt kā nākotnē mainīsies gājputnu piedāvātie ekosistēmu pakalpojumi un potenciāli radītās problēmas tautsaimniecībā

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2023. gada atklātais konkurss