Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Ģenētiskā profila loma prediabētiskas glikozes regulācijas modulēšanā un tā mijiedarbība ar zarnu mikrobiomu

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0386

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Jānis Kloviņš       klovins@biomed.lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zinātnes nozare

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija; Medicīniskā biotehnoloģija

Kopsavilkums

Pēdējā desmitgadē liela apjoma genoma mēroga  asociācijas pētījumi (GWAS) ir identificējuši vairāk nekā 500 ģenētiskus lokusus, kas saistīti ar T2D risku un glikozes regulācijas traucējumiem. Tomēr nav skaidrs, kā šie ģenētiskie lokusi ietekmē agrīnas disglikēmijas attīstību un tās tālāku progresēšanu līdz otrā tipa cukura diabētam (T2D). Arī no klīniskā viedokļa maz ir zināms par korelāciju starp dzīvesveida maiņas virzītu profilakses efektivitāti un iedzimto ģenētisko risku. No zarnu mikrobioma viedokļa jaunākie pētījumi liecina, ka lielas zarnu mikrobiotas un metaboloma izmaiņas var sākties ilgi pirms slimības klīniskajām izpausmēm. Tāpēc mēs plānojam pētīt ar T2D saistīto ģenētisko lokusu ietekmi un to mijiedarbību ar zarnu mikrobiomu metaboliskā sindroma pacientu grupā ar agrīnu disglikēmiju un novērtēt tās korelāciju ar fenotipiskajiem un klīniskajiem iznākumiem. Mēs arī veiksim diētas bāzētu intervenci divās pacientu grupās, kas atlasītas no poligēnā riska sadalījuma attiecīgi ar augstākajām un zemākajām poligēnā riska vērtībām. Pētījumā tiks novērtēti glikozes svārstību amplitūdas uzlabojumi un izmaiņas mikrobioma un metaboloma profilos. Rezultātā tiks izveidots ģenētisko, mikrobioma un metaboloma biomarķieru kopums, kas spēj paredzēt ar diētu saistītos īstermiņa un ilgtermiņa rezultātus. Tāpat tiks novērtēta šo biomarķieru saistība ar klīniskajiem un fenotipiskajiem datiem no esošajām populācijas un T2D slimnieku grupām.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss