Genetiski-daudzveidigu-pasapputes-graudaugu-populaciju-izpete_-agronomiskas-ipasibas-izmainas-audzesanas-apstaklu-ietekme-izveidosanas-un-uzlabosanas-iespejas.png

Ģenētiski daudzveidīgu pašapputes graudaugu populāciju izpēte: agronomiskās īpašības, izmaiņas audzēšanas apstākļu ietekmē, izveidošanas un uzlabošanas iespējas

Sākums  08/2018 Noslēgums 08/2021

Projekta numurs

lzp-2018/1-0404

Finansējums

269574 EUR

Projekta vadītājs

Linda Legzdiņa

https://www.arei.lv/lv

@AREILatvija

linda.legzdina@arei.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Agroresursu un ekonomikas institūts

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes

Labums sabiedrībai

Kā ikdienā sabiedrība varēs izmantot projekta secinājumus vai rezultātus? 
– Bioloģiskie lauksaimnieki varēs ieviest audzēšanā alternatīvu pašlaik audzētajām viendabīgajām miežu un kviešu šķirnēm – no atšķirīgiem augiem sastāvošas populācijas, kas laika gaitā spējīgas piemēroties konkrētās saimniecības audzēšanas apstākļiem un spēs dot stabilākas ražas.

Iespējamie risinājumi

Kādu problēmu projekts (rezultāti, metode) nākotnē varētu atrisināt?
– Projekta rezultāti dos iespēju selekcionāriem nākotnē sekmīgāk un efektīvāk veikt populāciju izveidošanu, kā arī dos zināšanas par populācijās laika gaitā notiekošajām pārmaiņām.

Sadarbība

– Projekta ietvaros paredzēta sadarbība ar bioloģiskajiem lauksaimniekiem, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju, Zemkopības ministriju un Valsts Augu aizsardzības dienestu. Viena no projekta lauka izmēģinājumu vietām būs bioloģiskā zemnieku saimniecībā.

Kopsavilkums

Pētījuma mērķis ir noskaidrot videi draudzīgā lauksaimniecībā potenciāli nozīmīgas pašapputes graudaugu šķirņu alternatīvas – populāciju – efektīvas izveidošanas un uzlabošanas iespējas, tajās notiekošās vides apstākļu izraisītas agronomiskas un ģenētiskas izmaiņas un saimniecisko nozīmīgumu. Lauka izmēģinājumos bioloģiskajā un konvencionālajā saimniekošanas sistēmā tiks pētītas miežu un kviešu kombinēto krustojumu populāciju (CCP) bioloģiskajā lauksaimniecībā nozīmīgas agronomiskās īpašības saistībā ar ražu, tās stabilitāti, konkurētspēju ar nezālēm, barības vielu izmantošanas efektivitāti, izturību/toleranci pret slimībām un graudu kvalitāti.

Izmantojot molekulārās metodes un vērtējot agronomiskās un morfoloģiskās pazīmes, noskaidrosim atkārtotas pārsējas un atšķirīgu audzēšanas apstākļu ietekmi uz CCP ģenētisko daudzveidību un īpašībām, kas būs iepriekš uzsākta pētījuma turpinājums. Novērtēsim CCP izveidošanas paņēmienus, pielietojot masu izlasi, vīrišķo sterilitāti, molekulāros marķierus, līniju izlasi no populācijām un populāciju krustošanu ar perspektīviem genotipiem. Tiks pētītas Latvijā izveidotas miežu CCP, kā arī miežu un kviešu CCP no ārvalstīm un jaunizveidotas populācijas. Atsevišķas CCP tiks pārbaudītas bioloģiskajās zemnieku saimniecībās. Rezultāti nodrošinās jaunas zināšanas lauksaimniecības un bioloģijas nozarēs, kā arī nepieciešamo informāciju valsts iestādēm populāciju reģistrācijas un mārketinga sistēmas izveidei.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2018. gada 1. konkurss