sincerely-media-UMyt7_RrKpY-unsplash-scaled-e1602680593969-2048x1366.jpg

Ģipša un polimēru saturošu būvniecības atkritumu izmantošana paneļu izgatavošanai ar paaugstinātām skaņas absorbcijas un siltumizolācijas īpašībām

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0010

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Diāna Bajāre

diana.bajare@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumiSadarbība Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumi Sadarbība "

Kopsavilkums

Zinātniskā projekta mērķis ir izstrādāt metodi inovatīvu būvniecības produktu (paneļu ar uzlabotā akustikas un siltumizolācijas īpašībām) ražošanai no būvniecības atkritumiem (pārstrādāta ģipša (piem., ģipškartona) un polistirēna (piem., putuplasta)). Projekta mērķis ir saistīts ar ES direktīvu (Waste Framework Directive 2008/98/EC), kas nosaka, ka līdz 2020. gadam vismaz 70% no radītajiem būvniecības atkritumiem ir jāpārstrādā jaunos būvniecības produktos un jāatgriež ekonomikā. Šobrīd ES dalībvalstīs katru gadu rodas 0.8-1 biljons tonnu būvniecības atkritumu (Eurostat 2018) un to pārstrāde ir būtiska ne tikai no ekonomiskā aspekta, bet arī saistībā ar apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanu un CO2 emisiju samazināšanu.

Paredzētie pētījumi ietver būvniecības atkritumu tirgu izpēti Latvijā un Eiropā, ieteikumus atkritumu šķirošanai un pārstrādei izejmateriālos, kuri piemēroti jaunu būvproduktu ražošanai, jaunu būvproduktu ražošanas metodes izstrādi, testēšanu atbilstoši standartiem un to demonstrēšanu reālos vides apstākļos. Jauniegūto būvproduktu ilgtspēja tiks pamatota ar izmaksu un dzīves cikla analīzi. Lai veicinātu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, projekta realizācija tiks iesaistīti gan studējošie, gan jaunie zinātnieki. Projekts atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) prioritātēm 1 un 3, kā arī prioritārajam virzienam zinātnē “Vietējo dabas resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana uz zināšanām balstītas bioekonomikas attīstībai”.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss

"