Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Harvesteru ražošanas datos balstītu meža apsaimniekošanas lēmumu atbalsta un ziņošanas rīku izstrāde (HprForMan)

Sākums: 01.01.2024.  Noslēgums: 31.12.2026.

 • Projekta numurs

  • lzp-2023/1-0550

 • Finansējums

  • 299 880 EUR

 • Projekta vadītājs

  • Agris Zimelis

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Zinātnes nozare

 • Dabaszinātnes

Kopsavilkums

Mūsu pētījuma mērķis ir izstrādāt programmas prototipu meža apsaimniekošanas plānošanas automatizācijai, meža darbības kvalitātes novērtēšanai un ilgtspējības rādītāju ziņošanai mežsaimniecībā, izmantojot ar StanForD 2010 saderīgus harvesteru ražošanas datus un papildu informāciju. Mēs izmantosim Latvijā iegūtos datus un pielāgosim programmu vietējiem apstākļiem. Izstrādājamo rīku kopa ietver konvertēšanas rīkus izplatītāko harvesteru zīmolu ražošanas datu izmantošanai, datu bāzi ražošanas datu glabāšanai, rīkus telpiskajai analīzei, algoritmus lēmumu pieņemšanas atbalstam un pārskatu sagatavošanai. Pētījumā izmantosim atvērtā pirmkoda programmatūru un izstrādes principus, nodrošinot izstrādāto rīku elastību, tos pielāgojot dažādām vajadzībām un funkcionalitātes paplašināšanai. Projekta zinātniskie uzdevumi ir rīku izstrāde harvesteru ražošanas datu pārveidošanai, harmonizēšanai un uzglabāšanai; telpiskās analīzes un audzes īpašību, tai skaitā anomāliju novērtēšanas rīku izstrāde; papildu algoritmu izstrāde lēmumu atbalsta sistēmai; un uz harvesteru ražošanas datiem balstītas lēmumu atbalsta sistēmas izstrāde. Projekta rezultātus prezentēsim starptautiskās zinātniskās konferencēs un izstrādātos algoritmus pamatosim vismaz 3 publikācijās augsta līmeņa zinātniskos žurnālos. Izstrādāsim arī praktiskus ieteikumus programmas ieviešanai uzņēmuma līmenī.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2023. gada atklātais konkurss