Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Herbicīdi kā rīks ar proteīniem bagātu mutantu selekcijā

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0126

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Valdis Vītoliņš    valdis@vitolins.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Rūpnieciskā biotehnoloģija; Vides biotehnoloģija; Bioloģija

Kopsavilkums

Vienšūnu proteīni (SCP) ir laba alternatīva lauksaimniecības izcelsmes proteīnu aizvietošanai, jo SCP ražošana ir videi draudzīgāka, tā patērē mazāk ūdeni, tai nepieciešamas mazākas zemes platības un SCP var ražot no agroindustriālajiem blakusproduktiem. SCP ražojošie mikroorganismi ir visu SCP tehnoloģisko risinājumu pamatā, līdz ar to šo celmu īpašību un ražības uzlabošana ir vitāli būtiska SCP tehnoloģiju konkurētspējas celšanai. Šajā projektā autori piedāvā jaunu paņēmienu kā radīt SCP ražojošus celmus. Šajā paņēmienā tiktu izmantoti aminoskābju inhibitori (herbicīdi), lai izdarītu selektīvo spiedienu uz radītajiem mutantu celmiem. Mutanti, kas augs visstraujāk uz selektīvajām barotnēm, uzrādīs augstākas kopējā proteīna koncentrācijas un/vai uzlabotu aminoskābju profilu. Projekts sāksies ar multikritēriju analīzi, lai identificētu piemērotākos celmus, mutaģenēzes metodes, aminoskābju inhibitorus un no agroindustriālajiem blakusproduktiem veidotās barotnes sastāvu. Atlasītās kopas tiks testētas laboratorijā, kur radīto mutantu celmu SCP iznākums un ražošanas efektivitāte tiks izvērtēta. Dzīves cikla analīze tiks veikta kopai, kura eksperimentos būs uzrādījusi labākos rezultātus. Rezultāti tiks izmantoti, lai stiprinātu intelektuālā īpašuma tiesības, tālāk attīstītu tehnoloģijas konceptu, sagatavotu jaunus projektu pieteikumus un zinātniskās publikācijas, iepazīstinātu uzņēmējus, sabiedrību un studentus ar izstrādāto tehnoloģiju un sagatavotu rekomendācijas likumdevējiem.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss