Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Hirālu bora reaģentu pielietojums Airlanda-Klaizena pārgrupēšanās reakcijās

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0045

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Gints Šmits

Projektu īsteno

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Zinātnes nozare

Ķīmija

Kopsavilkums

Projekta ietvaros plānots pētīt ahirālu substrātu Airlanda – Klaizena pārgupēšanās reakcijas, izmantojot hirālus bora reaģentus. Lai izstrādātu lietotājiem draudzīgus reaģentus, iecerēts pētīt ērtas iegūšanas metodes izstrādi un pielietojumu, kā arī teorētiskos reaģētspējas aspektus. Mūsu sākotnējie pētījumi skaidri parāda šo reaģentu potenciālu enantioselektīvās un diastereoselektīvās Airlanda – Klaizena pārgrupēšanās reakcijās diaizvietotu piperidīnu sintēzei, kuri ir plaši izplatīts strukturāls fragments korinante-tipa alkaloīdos. Plānots pētīt šīs ķīmiskās pārvērtības tālākus pielietojumus un iegūto piperidīnu izmantošanu bioloģiski nozīmīgu dabasvielu iegūšanai. Viens no galvenajiem mērķiem ir veikt emetīna totālo sintēzi. Ir pierādīts, ka šī dabasviela inhibē MERS-CoV vīrusa dzīves cikla sākuma posmu. Lai sasniegtu projekta mērķus, ir nokomplektēta pieredzējušu pētnieku komanda ar pieredzi kā teorētiskajā tā arī sintētiskajā ķīmijā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss