Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Hypericum ģints augi kā perspektīvs jauns tokotrienolu un ar tokohromanolu saistītu molekulu savienojumu avots – no dekoratīvās kultūras līdz rūpnieciskai izmantošanai

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0651

Finansējums

299 944 EUR

Projekta vadītājs

Dalija Segliņa      dalija.seglina@llu.lv

Projektu īsteno

Dārzkopības institūts

Zinātnes nozare

Citas lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozaru zinātnes

Kopsavilkums

Zināšanas par augu izcelsmes tokotrienolu un citiem ar tokohromanolu saistītu molekulu savienojumiem ir diezgan ierobežotas, jo to detalizēta noteikšana ir analītisks izaicinājums, turklāt nepietiekami tiek pētīti jauni šo savienojumu avoti dabā. Jānorāda, ka trūkst pētījumu, kas nosaka genotipa, vides un agrotehnisko faktoru ietekmi uz šo savienojumu koncentrāciju augos un “zaļo” tehnoloģiju izmantošanu tokotrienolu iegūšanai no augu materiāla. Turklāt tokotrienolu iegūšanai no dabas resursiem ir tehnoloģiska, uztura un medicīniska rakstura nozīme, īpaši ņemot vērā to antioksidantu un veselību veicinošās īpašības atbalstam cīņai pret cilvēku slimībām. Šajā kontekstā ir nepieciešams atrast alternatīvus (netradicionālus), lētus, viegli audzējamus augu resursus pārtikas kvalitātei atbilstošu tokotrienolu ieguvei, izmantojot “zaļās” tehnoloģijas. Mūsu iepriekš veiktais pētījums dod pamatu uzskatīt, ka Hypericum (asinszāļu) ģints augi, kas galvenokārt komerciāli audzēti kā dekoratīvi augi ar izplatību gandrīz visā pasaulē, var būt ideāls kandidāts šim nolūkam. Tādējādi projekta galvenais mērķis ir audzēt un pārbaudīt vairāk nekā 25 Hypericum ģints sugas un vairāk nekā 50 genotipus dažādos vides apstākļos un novērtēt to ietekmi uz tokotrienolu koncentrāciju augu materiālā. Paredzēts arī izpētīt “zaļo” šķīdinātāju izmantošanu un paņēmienus tokotrienolu iegūšanai un attīrīšanai.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss