Vispārīgā informācija

Sākums 20.12.2021. Noslēgums  19.12.2024.

Projekta numurs

VPP-LETONIKA-2021/1-0008

Finansējums

1 068 000 EUR

Projekta vadītājs

Ieva Garda – Rozenberga
 ieva.garda@lulfmi.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts; Latvijas Kultūras akadēmija; Liepājas Universitāte; Latvijas Mākslas akadēmija; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Zinātnes nozare

Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes

Kopsavilkums

Apvienojot pētniekus no dažādām humanitāro, kultūras, sociālo un vides pētījumu jomām, projekta mērķis ir īstenot daudzdimensionālu un starpnozaru pētījumu par identitātes, vēstures, kultūras un vides sarežģītajām attiecībām vēsturiskos un mūsdienu kontekstos. Saskaņā ar valsts pētījumu programmas virsmērķi – veidot Latvijā iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību, kuras pamats ir demokrātiskas vērtības, latviešu valoda un kultūra, projekts tiks īstenots trīs jomās: 1) fundamentāli, – īstenojot inovatīvu, starpnozaru pētījumu, attīstot zinātnes komunikāciju un sekmējot pētniecisko sadarbību kā Latvijā, tā ar nozaru starptautiskajām organizācijām; 2) līdzdalīgi, – attīstot un stiprinot pilsoņu zinātni, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes akcijas, jo īpaši humanitāro zinātņu datu jomā; 3) izglītojoši, – integrējot radītās zināšanas un projekta rezultātus Latvijas augstākās izglītības sistēmā. Projekta zinātniskie rezultāti ietver divu zinātnisko monogrāfiju sagatavošanu, ne mazāk kā 25 starptautiski citējumu rakstu izstrādi un dalību ar 40 referātiem vietējās un starptautiskās konferencēs. Līdztekus plānotas daudzveidīgas sabiedrības informēšanas norises – populārzinātnisku rakstu izstrāde, publisku lekciju, priekšlasījumu un semināru sērijas “Identitāšu ainavas” organizēšana, sabiedrības iesaistes kampaņu īstenošana, starptautiska simpozija un Kultūras kanona konkursa norise, kā arī citi zinātnes komunikācijas notikumi.

Rezultāti

-

Rīcībpolitikas nodevums

-