Statuss:
Noslēdzies

Vispārīgā informācija

Sākums  07/12/2018 Noslēgums 06/12/2021

Projekta vadītājs

Aiga Barisa

https://videszinatne.rtu.lv/

aiga.barisa@rtu.lv

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-2018/AER_2_0003

Finansējums

350 000 EUR

Projektu realizējošā institūcija:

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Transporta sektors ir otrs lielākais siltumnīcefekta gāzu emisiju avots Eiropas Savienībā. Transports ir arī vienīgais sektors, kurā emisijas ir turpinājušas pieaugt, salīdzinājumā ar 1990.gadu. Progress 10% atjaunojamās enerģijas mērķa sasniegšanā ir diezgan lēns. Faktiski tikai divas no 28 dalībvalstīm ir spējušas izpildīt obligāto prasību, kad līdz izpildes termiņam 2020.gadā ir palikuši vien divi gadi. Šie skaitļi norāda uz problēmu, ka dalībvalstis nespēj sasniegt enerģētikas un klimata politikas mērķus transporta nozarē. Scenāriju analīze apliecina, ka oglekļa emisiju samazinājumu transporta nozarē ir iespējams panākt, neierobežojot mobilitāti.  Realitāte, turpretī, rāda pretēju tendenci, CO2 emisijām palielinoties. Šis fakts izceļ nozīmīgo izaicinājumu nodalīt ekonomisko izaugsmi, enerģijas patēriņu transportā un negatīvo ietekmi uz vidi. 4muLATe projekta mērķis ir risināt šo problēmu un veicināt politikas veidošanas procesu, pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem, lai izstrādātu transporta politiku sociāli, ekonomiski un videi draudzīgā veidā. Tas tiks veikts, izmantojot jaunu dinamisko simulācijas modeli, kura pamatā ir sistēmas dinamikas modelēšanas teorija. Modeļa rezultāti nodrošinās nepieciešamos zinātniskos pierādījumus turpmākam lēmumu pieņemšanas procesam Latvijas transporta politikā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Atjaunojamie un vietējie energoresursi”

Rezultāti

 

Ketija Bumbiere, Agita Gancone, Jeļena Pubule, Vladimirs Kirsanovs, Saulius Vasarevicius, Dagnija Blumberga Ranking of Bioresources for Biogas Production Environmental and Climate Technologies Vol.24, no.1, pp. 368-377 https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0021

Līga Rozentāle, Gjermund Bjørseth Mo, Armands Grāvelsiņš, Claudio Rochas, Jeļena Pubule, Dagnija Blumberga System Dynamics Modelling of Railway Electrification in Latvia Environmental and Climate Technologies Vol.24 (2), pp. 247-257 https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0070

Agate Veipa, Vladimirs Kirsanovs, Aiga Barisa Techno-Economic Analysis of Biofuel Production Plants Producing Biofuels Using Fisher Tropsch Synthesis Environmental and Climate Technologies Vol.24 (2), pp. 373-387 https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0080

Aiga Barisa, Vladimirs Kirsanovs, Alīna Safronova Future transport policy designs for biomethane promotion: A system Dynamics model Journal of Environmental Management Vol.269, art.no. 110842 https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110842

Ketija Bumbiere, Agita Gancone, Jeļena Pubule, Dagnija Blumberga Carbon balance of biogas production from maize in latvian conditions Agronomy Research Vol.19 (Special Issue 1), pp. 687-697 https://doi.org/10.15159/ar.21.085

Vladimirs Kirsanovs, Aiga Barisa, Alīna Safronova Cost-benefit assessment of electric vehicle vs internal combustion engine in Latvia 2020 IEEE 61st Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2020 – Proceedings art. no. 9316610 https://ieeexplore.ieee.org/document/9316610

Alīna Safronova, Aiga Barisa, Vladimirs Kirsanovs Incorporating User Behaviour Into System Dynamics Modelling: A Case Study of Private vs. Public Transport in Latvia Environmental and Climate Technologies Vol.25 (1) Akceptēts publicēšanai

Vladimirs Kirsanovs, Francesco Romagnoli, Anastasija Piščika, Alīna Safronova, Maksims Feofilovs Transportation Biofuels in Latvia: a life cycle thinking approach Environmental and Climate Technologies Vol.25 (1) Iesniegts

Aiga Barisa, Alīna Safronova, Vladimirs Kirsanovs Renewable transport challenge: A comprehensive policy assessment model Proceedings of ICAE2021  Akceptēts publicēšanai

Kārlis Mendziņš, Aiga Barisa, Vladimirs Kirsanovs  External costs of passenger cars in Latvia Proceedings of ICAE2021  Akceptēts publicēšanai

Alīna Safronova, Aiga Barisa, Vladimirs Kirsanovs LINKING SUSTAINABLE MOBILITY CRITERIA TO POLICYMAKING: RESULTS OF MULTI-CRITERIA ANALYSIS Springer/EAI SICC  Akceptēts publicēšanai

Anastasija Piščika Sustainable Transportation Biofuels in Latvia: a life cycle thinking approach for environmental effect and tradeoffs evaluation
Bala Sai Sandeep Chamana LCA and LCCA towards finding alternative solutions to the phasing out of subsides for electricity production from biogas
Alīna Safronova Ilgtspējīgas transpora sistēmas attīstība Latvijā līdz 2030.gadam