Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Ilgtspējīgas stratēģijas kūdras ieguves vietu atjaunošanai, Peat4Res

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0405

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Francesco Romagnoli      francesco.romagnoli@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne; Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Kūdra joprojām tiek izmantota daudzās jomās, sākot no enerģijas avotiem līdz mēslojuma substrātam. Kūdra lauki veido 3% no zemes virsmas. Latvija ir viena no Eiropas valstīm ar vislielāko kūdras un kūdras augsnes seguma procentuālo daudzumu ar ieguves vērtību 1,2 miljoni tonnu, kas ir 31% no ES izmantotās dārzkopības kūdras. Tomēr kopš 1980. gada parādījās jautājums, vai kūdras izmantošana dārzkopībā ir ilgtspējīga, jo īpaši saistībā ar problēmām, kas saistītas ar ietekmi uz dabiskajiem biotopiem un sauszemē glabājamo oglekli. Šo iemeslu dēļ kūdras ieguve ir aizliegta daudzās ES valstīs. Tomēr substrāti ar kūdru joprojām ir pieejami tirgū lielos daudzumos. Tāpēc ir būtiski analizēt iespējamās kūdras ieguves lauku pārveidošanas un atjaunošanas stratēģijas nākotnē, samazinot ietekmes uz vidi. Lai atrastu ilgtspējīgas stratēģijas ir jāīsteno holistiska un starpnozaru pieeja, ņemot vērā ekoloģisko līdzsvaru, substrāta īpašības, resursu pieejamību nākotnē, ekonomisko un sociālo ietekmi un riskus.

Šī projekta mērķis ir novērtēt kūdrāju atjaunošanas un sanācijas stratēģijas kūdras ieguves vietās no ilgtspējības, tostarp vides, sociālā un ekonomiskā viedokļa. Sadarbībā ar Latvijas kūdras ražotājiem dārzkopības produktiem tiks veikts aprites cikla ilgtspējas novērtējums, lai izvērtētu, cik lielā mērā pastāv dzīvotspējīgas alternatīvas un risinājumi, kas ļautu pāriet uz ilgtspējīgu kūdras lauku izmantošanu.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss