bruno-aguirre-ZnjPO0v7zJ0-unsplash-2048x1365.jpg

Injicējami bioaktīvi biokompozītmateriāli osteoporotisku kaulaudu reģenerācijai (inBioBone)

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0072

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Kristīne Šalma-Ancāne

kristine.salma-ancane@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumiSadarbība Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumi Sadarbība "

Kopsavilkums

Kaulu reģenerācija joprojām ir nozīmīgs medicīnisks izaicinājums mūsdienu klīniskajā rutīnā. Viens no galvenajiem iemesliem ir klusa globāla epidēmija – osteoporoze. “InBioBone” projekta mērķis ir izstrādāt jaunus injicējamus bioaktīvus biokompozītmateriālus uz stroncija aizvietota vai stroncija ranelātu saturoša nanohidroksilapatīta, ɛ-poli(L-lizīna) un hialuronskābes bāzes osteoporotisku kaulu defektu aizpildīšanai, vienlaicīgi nodrošinot antibakteriālu terapiju un osteoporotisko kaulu lūzumu sadzīšanu. Jaunie injicējamie biokompozītmateriāli tiks izgatavoti, izmantojot hidrogēla matricas in situ ķīmisku šķērssaistīšanas sintēzi un vienlaicīgu hidroksilapatīta izgulsnēšanos šajā matricā. Projekta ietvaros tiks pētītas biokompozītmateriālu fizikāli-ķīmiskās īpašības, antibakteriālā aktivitāte, in vitro citotoksicitāte un osteoinduktīvās īpašības.

Rezultāti tiks apkopoti augstas ietekmes faktora brīvpieejas publikācijās, prezentēti starptautiskās konferencēs. “InBioBone” īstenošana sekmēs viedo specializāciju jomu attīstību “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas”, “Bio-farmācija un biotehnoloģijas” un veicinās Latvijas ekonomikas un biomateriālu pētniecības un attīstības attīstību veselības aprūpes nozarē. “InBioBone” ietvaros tiks izstrādāti jauni biokompozītmateriāli (sākot no TRL2 un beidzot ar TRL4) ar potenciālu pārnesi no laboratorijas uz biomedicīnas produktu tirgu.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss

"