Statuss:
Īstenošanā
Valsts pētījumu programmas logo

VPP “Sports” projektu atklātā konkursa ietvaros saņemts viens projektu pieteikums.

Programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, balstoties uz starptautisko ekspertu izvērtēšanas rezultātiem, pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu šādam projektam:

 • Projekta nosaukums: Inovācijas, metodikas un rekomendācijas sporta nozares attīstībai un pārvaldībai Latvijā
 • Projekta Nr: VPP-IZM-Sports-2023/1-0001
 • Projekta vadītājs: Signe Tomsone
 • Projekta īstenotājs: Rīgas Stradiņa universitāte
 • Projekta partneri: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Liepājas Universitāte
 • Projekta finansējums: 4 185 000 EUR
 • Projekta īstenošanas periods: 2023. gada 22. decembris - 2026. gada 21. decembris
 • Zinātnes nozares:
  • Veselības un sporta zinātnes;
  • Ekonomika un uzņēmējdarbība
  • Mašīnbūve un mehānika

Projekta kopsavilkums: Valsts pētījumu programma “Sports” skaidri nosaka mērķi attīstīt izcilību pētniecībā veselības un sporta zinātnē, stiprināt saikni starp pētniecību un sportu, attīstīt uz datiem balstītu zinātnisku un analītisko bāzi sportam, radīt jaunas zināšanas un pieejas, kā arī stiprināt materiālzinātnes un medicīnas spējas veicināt ilgtspēju un efektivitāti sportā. Programma izvirza uzdevumus, kas aptver dažādus pētniecības virzienus – inovatīvus un tehnoloģiskus risinājumus, veselības un funkcionēšanas monitorēšana, kā arī treniņu pieejas, lai uzlabotu dažādu grupu sportistu sasniegumus, arī izvērtētu sporta ietekmi uz tautsaimniecību. Šie uzdevumi pieprasa kompleksu un starpdisciplināru risinājumu. Šis projekta pieteikums ir četru Latvijas augstskolu kopīgs priekšlikums un, atbilstoši programmas uzdevumiem, projekta aktivitātes tiek plānotas īpašās darba paketēs (WP) ar vairākiem apakšuzdevumiem. Šī projekta mērķis ir attīstīt inovācijas sporta sasniegumu veicināšanai, metodes sportistu veselībai, funkcionālām spējām, treniņu metodikām un, rezultātu efektivitātes uzlabošanai, izstrādāt metodiku sporta infrastruktūras apzināšanai un statistikas rādītāju apkopošanai.