Inovativa_ieklaujosa_parvaldiba-768x644.jpg

Vispārīgā informācija

Sākums 20.12.2021. Noslēgums  19.12.2024.

Projekta numurs

VPP-LETONIKA-2021/3-0004

Finansējums

427 000 EUR

Projekta vadītājs

Renārs Felcis
renars.felcis@lu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Politikas zinātne

Kopsavilkums

Pētījuma projekta “Inovatīva un iekļaujoša pārvaldība sabiedrības iesaistes, uzticības, komunikācijas veicināšanai” mērķis ir radīt jaunas zināšanas un risinājumus par sabiedrības un valsts ilgtspējīgu attīstību demokrātijas un valsts noturības vājināšanās kontekstā. Izmantojot starpdisciplināru un iekļaujošu pieeju, projektā tiks pētītas četras savstarpēji saistītas dimensijas: (1) jauni līdzdalības risinājumi demokrātiskos procesos, (2) sabiedrības iesaiste politikas veidošanā, (3) institucionāla uzticēšanās un izturība pret dažādiem draudiem, (4) stratēģiska. komunikācija pārvaldībā. Pētījuma transversālā tēma ir situācijas izpēte pirms un Covid-19 pandēmijas laikā, kas ļaus sniegt atbildi uz jautājumu par to, kā Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi sabiedrības līdzdalības un komunikācijas procesus un kā tā ir mainījusi uzticēšanos institūcijām un demokrātijas noturību.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”

Rezultāti

-

Rīcībpolitikas nodevums

-