Vispārīgā informācija

Sākums 20.12.2021. Noslēgums  19.12.2024.

Projekta numurs

VPP-LETONIKA-2021/1-0010

Finansējums

652 000 EUR

Projekta vadītājs

Dace Namsone
 dace.namsone@lu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Izglītības zinātnes

Kopsavilkums

Zinātnisko grupu veido izglītības zinātņu, psiholoģijas, matemātikas, sociālās un pilsoniskās mācību jomas un dabas zinātņu pārstāvji. Izveidot teorētisku ietvaru inovatīvu risinājumu izstrādei mācību procesa digitālajai transformācijai Latvijas kontekstā, izvērtējot izglītības digitālās transformācijas iespējas un riskus. Izveidot konceptuālus digitālās transformācijas modeļus izglītībā jauktās mācīšanās vajadzībām didaktikas izstrādei un mācību priekšmetu metodikas jauktās mācīšanās vajadzībām digitālās transformācijas kontekstā, ieskaitot iekļaujošas izglītības risinājumus. Izstrādāt modelim atbilstošas mācību un mācīšanās metodikas (prioritāte dabaszinātnēs, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā (STEM) 1.-6. klasē, vēsture un sociālās zinātnes 10.-12. Klasē, pamatojoties uz pētījumiem un labo praksi. Veikt pilotpētījumu par skolas praksē izveidoto metodiku praktiskai pārbaudei un pilnveidošanai. Izstrādāt profesionālās pilnveides risinājumu, t.sk. personalizētas profesionālās pilnveides programmas (skolotājiem, ekspertiem un profesionālās pilnveides īstenotājiem) izstrādāto modeļu ieviešanai un to pārbaudei skolas praksē. Izstrādāt ieteikumus izglītības politikas un politikas veidotājiem radītu inovatīvu risinājumu t.sk. jauktu mācību modeļu pārnesei uz Latvijas skolu praksi.

Projekta mērķis

Radīt kombinētās mācīšanās modeļus, tiem atbilstošas metodikas u.c. risinājumus, izmēģināt tos skolu praksē

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”

Rezultāti

-

Rīcībpolitikas nodevums

-