Statuss:
Noslēdzies

Vispārīgā informācija

Sākums  07/12/2018 Noslēgums 06/12/2021

Projekta vadītājs

Leonīds Ribickis

https://sguti.rtu.lv/zinatniskie-projekti/

leonids.ribickis@rtu.lv

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-2018/AER_3_0004 

Finansējums

467 320 EUR

Projektu realizējošā institūcija:

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Vides biotehnoloģija
Ķīmijas inženierzinātne
Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projekta gaitā tiks analizēts saules, vēja, biomasas un ģeotermālās enerģijas potenciāls Latvijā, kā arī veikta izpēte, lai attīstītu inovatīvas energoelektronikas tehnoloģijas enerģijas ražošanai ar atjaunojamo energoresursu (AER) un uzkrājēju iesaisti, kā arī jaunas metodes ogļūdeņražu ieguvei. Tiks vērtēts arī seklā tipa ģeotermālo resursu potenciāls Latvijā. Projektam ir 5 aktivitātes:

  1. aktivitāte ir demonstrācijas mikrotīkla izveide, iekļaujot fotoelektriskos paneļus un vēja turbīnas ar tirgū pieejamiem energoelektronikas pārveidotājiem. Demonstrācijas sistēma tiks testēta, izmantojot tipisku Latvijas elektroenerģijas patērētāja raksturu sadarbībā ar AS Sadales tīkls.
  2. aktivitāte ir jaunu tehnoloģisko risinājumu apskats un izpēte kompaktu, augstas efektivitātes energoelektronikas pārveidotāju AER izmantošanai ar enerģijas uzkrājējiem.
  3. aktivitāte attīstīs atjaunojamo ogļūdeņražu ražošanu ar pilnveidotām Fišera – Tropša un katalītiskās pirolīzes metodēm. Pilnveidoto tehnoloģiju izveide ogļūdeņražu sintēzei no lignocelulozes biomasas tiks realizēta, izstrādājot mikro- un mezoporainus katalizatorus.
  4. aktivitāte izvērtēs ekonomiski pamatotus risinājumus biomasas pārstrādei un resursu pieejamību Latvijā. Tiks dotas rekomendācijas metožu izmantošanai lignocelulozes pārveidei tādos augstvērtīgos produktos kā biodegvielās. Aktivitāte Nr. 5 pētī ģeotermālo resursu konkurētspēju pret siltumsūkņu risinājumiem, kā arī potenciālu ģeotermālas centrālapkures pielietojumam.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Atjaunojamie un vietējie energoresursi”

Rezultāti

 

A. Suzdalenko, J. Zakis, P. Suskis, L. Ribickis Bidirectional single-loop current sensorless control applied to NPC multi-level converter considering conduction losses International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS) http://ijpeds.iaescore.com/index.php/IJPEDS/article/view/20623

Vytautas Makarskas, Mindaugas Jurevičius, Janis Zakis, Artūras Kilikevičius, Sergejus Borodinas, Jonas Matijošius, Kristina Kilikevičienė Investigation of the influence of hail mechanical impact parameters on photovoltaic modules Engineering Failure Analysis https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630721000972?via%3Dihub

K. Lazdovica, V. Kampars, J. Grabis Effect of zinc-containing nanopowders on the catalytic intermediate pyrolysis of buckwheat straw by using TGA-FTIR method Journal of Analytical and Applied Pyrolysis https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165237020302278

A.Stanke, V.Kampars, K.Lazdovica Synthesis, characterization and catalytical effects of Fe contents on pyrolysis of cellulose with Fe2O3/SBA-15 catalysts Environmental and Climate Technologies https://sciendo.com/article/10.2478/rtuect-2020-0057

J. Zakis, A. Suzdalenko, O. Krievs and L. Ribickis Feasibility Study of Renewable Energy Systems in Households IEEE 60th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) https://ieeexplore.ieee.org/document/8982297

V. Makarskas, M. Jurevičius, J. Zakis, A. Kilikevičius and S. Borodinas Simulation Study of Hail Impact on Photovoltaic Modules IEEE 7th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE) https://ieeexplore.ieee.org/document/8976961

K. Kroics Application of Foil Based Directly Coupled Inductor for Interleaved DC-DC Converter with GaN Transitors IEEE 60th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) https://ieeexplore.ieee.org/document/8982353

A. Senfelds, A. Avotins, L. Ribickis, P. Apse-Apsitis DC Microgrid for Robotic Manufacturing – field demonstration and laboratory experience. Renewable Energy and Power Quality Journal https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068746571&origin=resultslist&sort=plf-

K. Frisfelds, O.Krievs Design of a Three-Phase Bidirectional PWM Rectifier with Simple Control Algorithm Latvian Journal of Physics and Technical Sciences https://sciendo.com/article/10.2478/lpts-2019-0015

A. Suzdalenko, J. Zakis and O. Krievs Single-loop Current Sensorless Control with Self-detection of Conduction Losses Applied to Neutral Point Clamped Multilevel Converter 2019 11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO) https://ieeexplore.ieee.org/document/8990464

A. Suzdalenko, J. Zakis Study of Disturbing Factors in Current Sensorless Control Applied to NPC MLC 14th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering CPE-POWERENG 2020 https://ieeexplore.ieee.org/document/9161498

D. Stepins, J. Zakis, J. Audze, O. Husev, B. Pakhaliuk and V. Shevchenko Reduction of Conducted Emissions Generated by WPT Systems with Multilevel Inverters using Spread Spectrum Approach  IECON 2020 The 46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society https://ieeexplore.ieee.org/document/9254587

R.Zemnieks and K. Vitols Automation of Battery Impedance Measurement Using Matlab IEEE 61th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) https://ieeexplore.ieee.org/document/9316474

E. Mineikis, J. Zakis, A. Suzdalenko, A. Jekimovs Scheduling and Sizing Method for Battery Energy Storage System Based on Day-Ahead Prices 12th Energy Conversion Congress & Exposition – Asia (ECCE-Asia) https://ieeexplore.ieee.org/document/9479363

A. Bogdanovs; O. Krievs; J. Pforr Indirect Multiple DC Link Current Sensing Using Op-Amp Circuits in a Three-Phase Three-Level PWM Inverter PCIM Europe digital days 2021; International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management https://ieeexplore.ieee.org/document/9472439

A. Bogdanovs; O. Krievs; J. Pforr Indirect DC link current measurement technique using an op-amp circuit in an automotive DC converter with coupled inductors PCIM Europe digital days 2020; International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management https://ieeexplore.ieee.org/document/9177979

O.Bormanis, L.Ribickis. Power Module Temperature in Simulation of Robotic Manufacturing Application Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. https://sciendo.com/de/article/10.2478/lpts-2021-0029

E. Mineikis; J. Zakis; A. Suzdalenko Vertical Axis Wind Turbine Performance Based on Rotor Blade Radius IECON 2021 – 47th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society https://ieeexplore.ieee.org/document/9589582

A. Bogdanovs, O. Krievs and J. Pforr Fault Detection using Indirect DC Link Current Measurement Technique in Multiphase DC Converter with Coupled Inductor 23rd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE’21 ECCE Europe) https://ieeexplore.ieee.org/document/9570190

G. Stana; V. Brazis. Predicting the Financial Yield of Mobile Energy Storage Systems for Electric Public Transport 62nd International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University (ITMS) https://ieeexplore.ieee.org/document/9615296

Mezule L., Stipniece A.A. Novel qualitative screening approach for determination of ABE in fermentation products Chemical Engineering Transactions https://www.cetjournal.it/cet/21/86/008.pdf

A.Stanke Fišera-Tropša sintēze, izmantojot uznestus Fe un Co katalizatorus RTU 61. studentu zinātniski tehniskās konferences tēzes https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_mlkf_studentu_konf_tezes2020.pdf

A.Stanke Katalītiska celulozes pirolīze, izmantojot mezoporainus Fe/SBA-15 katalizatorus RTU 60. studentu zinātniski tehniskās konferences tēzes https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_studentu_konference2019.pdf

A.Naumova Mežizstrādes atlikumu vidēji ātrā pirolīze RTU 61. studentu zinātniski tehniskās konferences tēzes https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_mlkf_studentu_konf_tezes2020.pdf

A.Naumova Glikozes kā celulozes modeļvielas ātrā pirolīze RTU 60. studentu zinātniski tehniskās konferences tēzes https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_studentu_konference2019.pdf

Mežule L. “Biotechnologies in Engineering systems” Hi-Water Project Closing Week, Book of abstracts https://wrebl.rtu.lv/wp-content/uploads/sites/12/2021/05/HiWater-Book-of-Abstracts.pdf