Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Integratīvas pieejas izveidošana kognitīvo spēju izvērtēšanā pacientiem ar centrālās nervu sistēmas (CNS) neirodeģeneratīvām saslimšanām

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0100

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Ardis Platkājis     ardis.platkajis@rsu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Stradiņa universitāte; Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Klīniskā medicīna; Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Kopsavilkums

Neirodeģeneratīvās saslimšanas arvien biežāk sastopamas Latvijas sabiedrībā. Agrīna un precīza neirodeģeneratīvo slimību diagnostika palīdz uzsākt pareizu un adekvātu  terapiju, kas attālina deģeneratīvo izmaiņu progresu centrālajā nervu sistēmā. Viens no agrīniem simptomiem ir kognitīvi traucējumi, kuri samazina cilvēku dzīves kvalitāti, ierobežo viņu sociālo aktivitāti un neļauj piedalīties  darba tirgū. Agrīna kognitīvo traucējumu diagnostika palīdz, pirms klīniskās un vizuālās diagnostikas (MR) metodēm, noteikt neirodeģeneratīvās saslimšanas. Magnētiskā rezonanse (MR) diagnosticē smadzeņu atrofiju un neironu kontaktus smadzeņu vielā, kuri zūd neirodeģeneratīvu saslimšanu gadījumos, bet nenosaka kognitīvo izmaiņu smagumu. Projekta gaitā tiks iztrādāta kognitīvo un uztveres mērījumu kopa, kas ietver vizuāli telpiskos, objektu un valodas uztveres mērījumus. Atbilstošie mērījumi tiks sastatīti ar pacientu klīnisko ainu un MR atradni, lai agrīni identificētu  neirodeģeneratīvas saslimšanas.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss