martin-sanchez-U4wRSVKO2Q0-unsplash-2048x1365.jpg

Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos (CO2 Deal)

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0302

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Jūlija Gušča

julija.gusca@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Kopsavilkums

Projekta “Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos (CO2 Deal)” vispārējais mērķis ir izstrādāt ceļvedi lēmumu pieņēmējiem par efektīvu CO2 valorizāciju Latvijas reģionos videi nekaitīgā, elastīgā un uz uzņēmējdarbību balstītā veidā, ievērojot mazoglekļa aprites ekonomikas principus.

Atlasītie CO2 valorizācijas procesi tiks analizēti salīdzinājumā ar to vides, sociālo, ekonomisko un klimata dzīvotspēju. Savukārt galvenās nozares, kas tiks pētītas, ir enerģētika, rūpniecība, lauksaimniecība, zemes izmantošana un mežsaimniecība, kā arī atkritumu apsaimniekošana.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss