Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Invazīvo augu ķīmiskā ekoloģija kā rīks to invazīvuma izpratnei, apkarošanas metožu izstrādeiun jaunas paaudzes herbicīdu meklējumiemeju (InnoHerb)

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0103

Finansējums

299 058 EUR

Projekta vadītājs

Māris Kļaviņš      maris.klavins@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes; Bioloģija; Lauksaimniecības biotehnoloģija

Kopsavilkums

Invazīvās augu sugas ir uzskatāmas par vienu no nozīmīgām vides problēmām, kuru izplatība ir ievērojama un pieaug. Tajā pat laikā iztrūkst efektīvu risinājumu to apkarošanai, lielā mērā tāpēc, ka nav zināšanu par to īpašībām un faktoriem, kuri nosaka to invazīvumu īpaši aleopātskajiem iedarbības efektiem, respektīvi spējām nomākt citu augu sugu attīstību. Projekta mērķis ir pētīt invazīvo augu ķīmisko sastāvu un to alelopātiskās iedarbības potenciālu, izmantojot augu biomasas ekstrakcijas, ķīmiskā sastāva analīzes un metabolomiskās analīzes metodes, lai izstrādātu jaunas paaudzes herbicīdus. Lai šo mērķi sasniegtu plānots veikt ekstraktvielu frakcionēšanu, nosakot fitotoksiskumu un izmantojot metabolomisko analīzi pētīt tā mehānismu. Cits projekta mērķis ir izstrādāt metodi invazīvo augu biomasas/to atkritumu pēc ekstrakcijas drošai un videi draudzīgai utilizācijai pievienotās vērtības produktā – biooglē.  Projekta rezultāti sekmēs vides zinātnes kā zinātnes virzienu attīstību Latvijā un jauno pētnieku sagatavošanu, sadarbību ar ražotājiem, piedāvājot jaunus, tirgū pieprasītus produktus, risinot invazīvo sugu izplatības problēmu.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss