Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Izpētīt biotiskā stresa ierosinātos starp-augu molekulāros signālus un atbildes reakcijas mikorizas sēņu savienotos augos

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0056

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Zigmunds Orlovskis         zigmunds.orlovskis@unil.ch

Projektu īsteno

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne; Lauksaimniecības biotehnoloģija; Bioloģija

Kopsavilkums

Lielākā daļa savvaļas augu veido kopdzīvi ar augsnē mītošajām mikorizas sēnēm (MS), kuras ievērojami palielina sakņu virsmu. Papildus tam MS spēj kolonizēt dažādus augus un savienot vairāku augu sakņu sistēmas vienotā pazemes informācijas tīklā, kas var pārvadīt dažādus biotiskā un abiotiskā stresa ierosinātos signālus no auga uz augu caur šo sēņu savienojumu. Diemžēl molekulārie mehānismi, kuri iesaistīti šādu signālu ģenerēšanā un dekodēšanā atbildes reakcijā uz kaitēkļu vai slimību ierosinātājiem, ir maz pētīti un vēl nezināmi. Mēs esam radījuši jaunu eksperimentālu sistēmu ar nodalījumiem, izmantojot modeļaugus Daucus carota un Medicago truncatula modeļ-MS Rhizophagus irregularis, lai apietu dabiskās augsnes komplekso fizikāl-ķīmiasko sastāva ierobežojumus un spētu labāk salīdzināt MS-savienotu augu sakņu un virszemes daļu imūn-atbildes uz mehānisku bojājumu un mikrobu vai augēdāju molekulārajiem motīviem. Papildus tam projekta mērķis ietver arī identificēt pašas MS atbildes reakcijas uz ierosināto augu signāliem un aprakstīt MS-mediētos starp-augu signāl-metabolītus. Kopā šo mērķu sasniegšana nesīs jaunas mehānistiskas zināšanas par starp-augu komunikāciju un iespējām biotehnoloģiski uzlabot pazemes signālus augu aizsargspēju paaugstināšanai, kā arī informēs tālākus pētījumus ar vēl plašāku sugu klāstu, lai identificētu augus un sēnes, kas vislabāk pārraida augu aizsargreakcijas pastiprinošus signālus.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss