Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Jauna koncepta antioksidantu dizains un pirmējā pārbaude

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0165

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Inese Mieriņa

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Ķīmija

Kopsavilkums

ROS un RNS izsauc produktu stabilitātes pazemināšanos un virkni smagu saslimšanu. Pirmajā gadījumā risinājums ir antioksidantu lietošana. Otrajā gadījumā jaunākie pētījumi rosina lietot antioksidantu tajās šūnu daļās, kur veidojas ROS un RNS. Perspektīvi ir mitohondriju mērķēti antioksidanti. Antioksidantu virzīšana uz COX2 ļautu tiem nonākt iekaisumu epicentrā, kur notiek prostaglandīnu oksidēšanās to biosintēzes laikā. Esam atraduši jaunu un perspektīvu antioksidantu klasi – meldrumskābju atvasinājumus. Šī projekta ietvaros paredzēts pētīt citas cikliskās CH skābes. Tiks izpētīta 1,3-dikarbonilsavienojumu struktūras un aizvietotāju ietekme uz to antioksidantu/antiradikāļu aktivitāti. Īpaša uzmanība tiks veltīta savienojumiem, kur viens no aizvietotājiem ir katjonu veidot spējīgs fragments, tādejādi palielinot savienojumu spēju nokļūt mitohondrijos. Savienojumu aktivitātes modificēšanas nolūkos tiks sintezēti CH skābju–klasisko antioksidantu konjugāti; perspekīvi ir arī antioksidanta aktivitāti veicinošu fragmentu ievadīt tiltiņā. Pēdējā gadījumā plānots iegūt savienojumus, kur vairāku aktīvo fragmentu klātbūtne nodrošinātu sinerģisku aktivitātes palielināšanos.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss