Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Jaunā molekulāri imprintēta polimēra sintēze un pielietošana kateholamīnu un to metabolītu selektīvai cietfāzes ekstrakcijai

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0141

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Antons Podjava, antons.podjava@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Ķīmija

Kopsavilkums

Kateholamīni un to metabolīti (KA) ir endogēnie savienojumi, kuriem ir liela nozīme feohromocitomas un līdzīgo audzēju diagnostikā. Šo savienojumu noteikšanai bioloģiskajos šķidrumos nepieciešams izmantot darbietilpīgas parauga sagatavošanas procedūras un jutīgas detektēšanas metodes. Tāpēc, jauno selektīvo paraugu apstrādes materiālu ieviešanai klīniskās analīzes praksē ir liels pieprasījums. Tādējādi, šī projekta mērķis ir izstrādāt jaunā molekulāri-imprintēta sorbenta prototipu vienlaicīgai KA izdalīšanai un attīrīšanai no plazmas un piedāvāt cietfāzes ekstrakcijas-AEŠH-MS/MS procedūru, kas atbilst bioanalītiskās metodes validācijas prasībām. Tiek uzskatīts, ka iegūtais sorbents kļūs par spēcīgo instrumentu, kas dos iespēju klīnisko pētījumu laboratorijām iegūt tīrākus paraugus un sasniegt drošus rezultātus, ieguldot mazāk laika un darba apjoma parauga sagatavošanā. Mērķa sasniegšanai projekts tika sadalīts trijās darba aktivitātēs (DA), ieskaitot sorbenta sintēzi un raksturošanu (DA1), CFE-AEŠH-MS/MS metodes izstrādi un validāciju (DA2) kā arī online CFE-AEŠH-MS/MS metodes izstrādi (DA3). Rezultātu izplatīšanai zinātniskās sabiedrības vidē, plānots iesniegt divas publikācijas žurnālos, kas atbilst vielu atdalīšanas zinātnes jomai un tiek citēti Scopus un Web of Science datubāzēs. Turklāt, plašākas auditorijas informēšanai par projekta progresu, tiks apmeklētas četras zinātniskās konferences un viens populārzinātniskais pasākums.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss