Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Jaunas kodola apvalka nano šķiedras, kas veidotas, izmantojot koaksiālu elektrisko vērpšanu fotokatalītiskiem lietojumiem

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0140

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Roman Viter       roman.viter@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Materiālzinātne; Nanotehnoloģija

Kopsavilkums

Šī starpdisciplinārā projekta mērķis ir izstrādāt jaunas viendimensijas metāla oksīda (MOX) kodola apvalka nano šķiedras, kas veidotas, izmantojot koaksiālu elektrisko vērpšanu (CSNES). Jaunajām CSNES nanšķiedrām būs magnētiskais kodols (Fe2O3) un dielektriskais apvalks (TiO2 un ZnO). CSNES struktūra, elektroniskās, optiskās, magnētiskās un elektroķīmiskās īpašības būs paredzētas izmantošanai vidē kā aktīvo farmaceitisko savienojumu (APC) (paracetamola, amoksicilīna uc) fotokatalīze redzamās gaismas ierosmē. Pamatojoties uz projekta rezultātiem, jauni mehānismi metāla oksīda kodola apvalka nano šķiedras, kas veidotas, izmantojot koaksiālu elektrisko vērpšanu, pielāgojot to struktūru, elektroniskās, optiskās, magnētiskās un fotokatalītiskās īpašības pret aktīviem farmaceitiskajiem savienojumiem (paracetamols, amoksicilīns uc) tiks sasniegts. Projekta rezultāti tiks atspoguļoti 3 zinātniskās publikācijās, 3 konferences darbā un 1 Latvijas patenta pieteikumā. Turklāt tiks organizēta 1 semināra un 1 konferences sadaļa.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss