Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Jaunas ne-Ermitiskās singularitātes pilnīgi dielektriskās nanostruktūrās (NEO-NATE)

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0553

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Aleksandr Shalin               Aleksandr.Shalin@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Nanotehnoloģija; Fizika un astronomija; Materiālzinātne

Kopsavilkums

Dielektriskās nanofotonikas attīstība jau ir devusi iespēju izveidot dažādas metavirsmas, materiālus un metaierīces, kas realizē elastīgu optisko staru vadību gandrīz bez zudumiem. Mūsdienu nanofotonika ļauj atrast vēl vairāk jaunu efektu un funkciju, tādējādi paplašinot tās praktisko pielietojumu. Projekta realizācijas laikā tiks pētītas jaunas parādības, kuras saistītas ar izņēmumu punktu (EP) klātbūtni un rodas redzamajā spektrālajā diapazonā augsta laušanas koeficienta pusvadītāju nanodaļiņās (piem. Si, Ge). Lielu uzmanību minētās struktūrās ir piesaistījušas izkliedes anomālijas, piem., saistītie stāvokļi kontinuumā (BIC), režģa rezonanses, polarizācijas singularitātes. EP fizika nanomērogā varētu novest pie jauniem fundamentāliem atklājumiem. Pirmo reizi projektā tiks analizēta daudzpolu momentu uzvedība blakus EP un tiks parādīta to hibridizācija, kas novedīs pie neparastas optiskās uzvedības. Izmantojot nanostruktūras, piem., dimērus, trimerus un metavirsmas kopā ar EP, varēs kombinēt dažādas funkcijas, tostarp iepriekš minētos BIC, režģa rezonanses un citus,  kā arī realizēt augstākas kārtas EP un EP virsmas, kas savukārt, paver ceļu jauniem optiskajiem efektiem. Projekta noslēguma posmā iegūtie rezultāti tiks izmantoti jaunu ierīču modeļu (laušanas koeficienta sensoru, metavirsmas signāla fāzes un formas modulēšanai un citi) izstrādei, kuri šobrīd neeksistē.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss