Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Jauni biomasas izcelsmes oglekļa hibrīdmateriāli enerģijas uzglabāšanai (BiComp)

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0019

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Aivars Žūriņš

Projektu īsteno

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Zinātnes nozare

Ķīmijas inženierzinātne; Materiālzinātne

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir sintezēt jaunus nanoporainus oglekļa materiālus ar augstu pievienoto vērtību uz biomasas un to atlieku bāzes, izmantošanai enerģijas uzkrāšanas un pārveides ierīcēs un izstrādāt metodi porainības regulēšanai sintēzes laikā. To paredzēts panākt, izvietojot uz biomasas (t.sk. koksnes) vai tās karbonizāta virsmas lignīnu vai citus biomasas izcelsmes šķidrus materiālus (pirolīzes bioeļļu un citus līdzīgus produktus), iegūstot pēc aktivācijas kompozītus, kas sastāv no sakārtotām nesakārtotām struktūram. Darba gaitā tiks izstrādāta metode poru sadalījuma kontrolei, izmantojot termisko um ķīmisko priekšapstrādi un vairāku stadiju sintēzi. Paredzēts izpētīt grafēnu veidošanos šajos nanoporainos oglekļa materiālos. Izstrādātā nanoporainu materiālu sintēzes metode ļaus iegūt no biomasas oglekļa kompozītmateriālus ar vērtīgākām īpašībām nekā pašlaik esošie, ko iegūst no fosilajām izejvielām, izmantošanai superkondensātoru elektrodu materiāliem. Projekts veicinās biomasa atlieku valorizāciju, kas ir visefektīvākais veids, kā realizēt cirkulāro bioekonomiku.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss