Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Jauns cilvēka organoīdu modelis perifērās nervu sistēmas lomas izpētei aizkuņģa dziedzera vēža attīstībā

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0208

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Vadims Parfejevs             

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija; Bioloģija 

Kopsavilkums

Organoīdi ir pašorganizējošas 3D šūnu struktūras, kas in vitro var izveidot no dažādiem epiēlija audiem. Organoīdu uzbūve atgādina to izcelsmes audus, un tos var izmantot organu attīstības, reģenerācijas un slimību izpētei. Nesen tika izveidoti pieauguša cilvēka aizkuņģa dziedzera organoīdi (cAO), un tika parādīts, ka tie satur aizkuņģa dziedzera priekštečšūnām līdzīgas šūnas. cAO izmantošana paver iespējas pētīt aizkuņģa dziedzera traucējumus, pieņemt labākus lēmumus par personalizētu vēža terapiju un pārbaudīt ārstēšanas pieejas. Projekta mērķis ir izveidot cAO no audzēja audiem un izmantot tos kā modeli lai atdarinātu aizkuņģa dziedzera audzēja mijiedarbību ar perifērās nervu sistēmas glijas šūnām. Mērķa sasniegšanai mēs izveidosim audzēja un normālu audu cAO un raksturosim tos. Mēs noteiksim optimālos augšanas apstākļus kopkultūrām ar Švāna šūnām. Raksturosim cAO morfoloģiju un izmaiņas to šūnu sastāvā kopkultūru apstākļos un izmantosim proteomikas un sekvencēšanas pieejas starpšūnu signālu noteikšanai. Lai atdarinātu aksonu invāziju, mēs izveidosim kopkultūras ar neironiem. Šie eksperimenti palīdzēs identificēt glijas šūnu signālus, kas iesaistās perineirālās invāzijas procesā, kas ir sliktas prognozes rādītājs, un kalpos par pamatu turpmākiem pētījumiem. Papildus tam, nervu sistēmas šūnas kā stromas struktūrelementi varētu veicināt organoīdu nobriešanu un ļaut precīzāk modelēt audzēja apstākļus in vitro.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss