Statuss:
Noslēdzies

Vispārīgā informācija

Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

 • Projekta numurs

  • Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0014 
 • Finansējums

  • 497 580 EUR
 • Projekta vadītājs

 • Projekta Facebook lapa 

 • Papildu informācija par projektu

 • Projektu realizējošās institūcijas:

  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
  • Latvijas Organiskās sintēzes institūts
  • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
  • Rīgas Tehniskā universitāte
  • Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

 • Bioloģija
 • Medicīniskā biotehnoloģija
 • Ķīmija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir attīstīt jaunus vakcīnu kandidātus un mazmolekulāros zāļvielu līdersavienojumus pret koronavīrusiem, īpaši COVID-19 saslimšanu un tās komplikācijām. Mērķa sasniegšanai mēs esam izvirzījuši četrus uzdevumus. Pirmkārt, mēs izveidosim platformu zāļvielu un vakcīnu kandidātu testēšanai. Platformā ietilps BSL-3 savietojamu manipulāciju ar SARS-CoV-2 ieviešana, pseidovirionu testi un orgāna-uz-čipa tehnoloģijas attīstīšana. Otrkārt, mēs plānojam atklāt jaunus pretvīrusu mazmolekulāros līdersavienojumus, vērstus pret divām SARS-CoV-2 mRNS kepa metiltransferāzēm. Treškārt, mēs izveidosim modulāru ātrās atbildes pret-koronavīrusu vakcīnu izstrādes sistēmu izmantojot S proteīna RBD domēna un vīrusveidīgo daļiņu biokonjugāciju. Ceturtkārt, mēs izpētīsim uz mitohondrijiem mērķēto zāļvielu translācijas potenciālu inducētu plaušu un kardiovaskulāro komplikāciju mazināšanai.

Rezultāti

Altincekic et al. (2021). Large-scale recombinant production of the SARS-CoV-2 proteome for high-throughput and structural biology applications. Frontiers in Molecular Biosciences. DOI: https://doi.org/10.3389/fmolb.2021.653148

Rimša, R., Galvanovskis, A., Plūme, J., Rumnieks, F., Grindulis, K., Paidere, G., Erentraute, S., Mozoļevskis, G., & Ābols, A. (2021). Lung on a chip development from Off-Stoichiometry Thiol–Ene polymer. Micromachines. DOI: https://doi.org/10.3390/mi12050546

Bobiļeva, O., Bobrovs, R., Kaņepe, I., Patetko, L., Kalniņš, G., Šišovs, M., Bula, A. L., Grīnberga, S., Borodušķis, M., Ramata-Stunda, A., Rostoks, N., Jirgensons, A., Tārs, K., & Jaudzems, K. (2021). Potent SARS-CoV-2 mRNA cap methyltransferase inhibitors by bioisosteric replacement of methionine in SAM co-substrate”, ACS Medcinal Chemistry Letters.
DOI: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsmedchemlett.1c00140