Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums: 31.08.2018.

Noslēgums: 31.08.2021.

Projekta numurs: lzp-2018/1-0415

Finansējums: 300000

Projekta vadītājs: Ernests Platacis

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Projekta sadarbības partneri

Zinātnes nozares

    • Ķīmijas inženierzinātne

Kopsavilkums

Projektā tiek piedāvāta kadmiju saturošo akumulatoru un bateriju pārstrādes metode. Tas ir iepriekš sasmalcināto kadmiju saturošo akumulatoru un bateriju elektrošlaka pārkausējums. Kadmijs akumulatoros un baterijās ir kadmija pulvera un kadmija oksīda pulvera formā. Kadmija reducēšana no kadmija oksīda ar oglekli elektrošlaka pārkasēšanas procesā nodrošinās maksimālo kadmija izgūšanu no otrreizējiem atkritumiem. Atgūtais kadmijs un kadmijs, kurš atrodas lūžņos metāliskajā veidā, atrodas tīģelī izkausētā veidā zem izkausētā flusa kārtas, kas novērš kadmija un kadmija oksīda izgarošanu. Elektrošlaka pārkausēšanas temperatūras režīms nodrošinās kadmija izkausēšanu un kadmija oksīda reducēšanu ar oglekli, atgūšanas procesā nepieļaujot kadmija un kadmija oksīda vārīšanos. Kadmija liešana formās no tīģeļa tiks veikta zem flusa kārtas, kurš atrodas tīģelī uz virsmas izkausētā veidā, kas nodrošinās tehnoloģiskā procesa ekoloģisko drošību. Izlietoto bateriju un akumulatoru savākšanas, utilizācijas un pārstrādes jautājumi ir ārkārtīgi aktuāli mūsu dienās. Šo atkritumu utilizēšana ir viena no sarežģītākām otrreizējo izejvielu pārstrādes problēmām. Praktiski visas baterijas satur toksiskās vielas dažādu metālu un ķīmisko savienojumu veidā, kuri nonāk vidē bateriju korpusu izjukšanas gadījumā. Barošanas elementu ražošanā tiek izmantoti svins, niķelis, kadmijs, cinks, dzīvsudrabs, sudraba oksīds, kobalts, litijs. Niķeļa – kadmija baterijas, kuras tiek izmantotas mobilajos telefonos, ir nozīmīgākais potenciāls kadmija avots; lielus draudus rada dzīvsudraba un litija baterijas kā dzīvsudraba un litija piesārņojuma piegādātāji dabas vidē. Šajā projektā piedāvātai kadmiju saturošo akumulatoru un bateriju pārstrādes metode, kadmiju saturošo akumulatoru un bateriju iepriekšējā sasmalcināšana pirms elektrošlaka pārkausēšanas veikšanas, veicinās maksimālo kadmija atgūšanu no kadmija oksīda ar oglekli: 2CdO + C → t°C → 2Cd + CO2

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2018. gada 1. atklātais konkurss

 

Projekta īstenošanas zinātniskā un sociālā ietekme ir apkopota pārskatā[PDF]

Projekta rezultāti [PDF]