Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Karboanhidrāzes IX testa biosensora izstrāde vēža skrīningam

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0584

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Andris Anspoks  andris.anspoks@cfi.lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts; Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs; Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Zinātnes nozare

Medicīniskā inženierija; Medicīniskā biotehnoloģija; Nanotehnoloģija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt biosensorus, kas neizmanto marķējumu, oglekļa anhidrāzes IX (CA IX) noteikšanai, izmantojot novatorisku mikrofluidiskā kanāla funkcionalizētu kolonnu konstrukciju un apvienojot divas noteikšanas metodes: elektroķīmisko un spektroskopisko. Mēs plānojam detektēt vēža karboanhidrāzi IX (CA IX) kā vēža diagnostikas marķieri, kas ir visplašāk izteiktais gēns, reaģējot uz hipoksiju, kam ir izšķiroša nozīme intracelulārā pH uzturēšanā, kas atspoguļo to, kā vēža šūnas pielāgojas ārpusšūnu vides toksiskajiem apstākļiem . Tipiski brīvo CA IX līmeni nosaka ar imunoprecipitāciju, ELISA vai Western Blot metodēm, kur abas ir laikietilpīgas metodes, kuras nav viegli veikt ambulatoros apstākļos. Lai risinātu tehniskās problēmas, kas saistītas ar CA IX noteikšanu, mēs piedāvājam izveidot novatoriskus biosensoru, kas varētu ātri un precīzi noteikt CA IX koncentrāciju serumā un urīnā, apvienojot divas noteikšanas metodes un izmantojot darba elektrodu ar lielu virsmas laukumu, kas veidots no funkcionalizētām kolonnām tieši iestrādātām mikrofluidiskajā kanālā, nodrošinot augstu virsmas laukuma un tilpuma attiecību. Šī projekta novatorisms ir: CA IX biosensors ar vairākām noteikšanas stratēģijām vienā mikroshēmā, kas ļauj realizēt iekšējās kontrolēs procesu (neesošs esošajos dizainos). Inovatīvs sintētiskais papīrs, kura pamatā ir mikrofluidiska kanāls ar metalizētām kolonnām.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss