Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Ķīmisko biomarķieru izvēle sabiedrības pārtikas piesārņotāju ekspozīcijas riska novērtējumam, pielietojot notekūdens paraugu analīzes

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0128

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Vadims Bartkevičs

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte; Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Zinātnes nozare

Ķīmija

Kopsavilkums

Uz notekūdeņiem balstītā epidemioloģija (WBE) ir jauna pieeja notekūdeņu paraugos esošo ķīmisko vielu analīzei, lai noteiktu iedzīvotāju ekspozīciju attiecībā uz ķīmisko vielu iedarbību. Pēdējos gados tika veikti vairāki pētījumi, lai paplašinātu WBE pielietošanas jomas, piemēram, novērtējot cilvēku ekspozīciju attiecībā uz pārtikas piesārņotājiem (pesticīdiem, polifluoralkilvielām un mikotoksīniem). Tomēr joprojām pastāv vairāki atklāti zinātniski jautājumi, kas jāattīsta, lai veiksmīgi piemērotu WBE jaunās jomās. Projekta mērķis ir sniegt jaunas zināšanas, kuru pamatā ir augstas izšķirtspējas masspektrometrijas, piemēram, Orbitrap un jonu ciklotrona rezonanses MS, pielietojumu attiecībā uz pārtikas piesārņotāju izplatības un ekspozīcijas novērtējumu. Pētījumi paplašinās zināšanas par analītisko metožu pielietojamību notekūdens analīzēm. Biomarķieru noteikšana tiks veikta, lai novērtētu sabiedrības veselības stāvokli un iespējamos riskus. Analītisko metožu izmantošana notekūdens paraugu analīzei sešu mēnešu laikā sniegs unikālu informāciju par pārtikas piesārņotāju izplatības modeli.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss