Statuss:
Īstenošanā
andrew-buchanan-ul1u34FsyYg-unsplash-2048x1365.jpg

Kodola-apvalka nanovadu heterostruktūras no lādiņa blīvuma viļņu materiāliem optoelektronikas pielietojumiem

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0261

Finansējums

299991 EUR

Projekta vadītājs

Boriss Poļakovs

boris@cfi.lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Zinātnes nozare

Dabaszinātņu nozare

Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumiSadarbība Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumi Sadarbība "

Kopsavilkums

Šajā fundamentālajā projektā mēs planojam izstrādāt un izpētīt jaunas lādiņa blīvuma viļņu (LBV) materiālu hibrīdu nanovadu heterostruktūras, kas piemērotas fotodetekcijai īpaši platā viļņu garuma diapazonā. Projekta ideja ir balstīta uz LBV materiālu apvalka un pusvadošu nanovadu kodola apvienojumu, kā rezultātā rodas hibrīdi kodola-apvalka nanovadi. Mēs plānojam izpētīt slāņveida LBV hibrīdu sistēmas, kas izaudzētas uz substrātiem ar heksagonālu kristālu struktūru, kuri ir stabili korozīva sēra atmosfērā, piemēram, GaN, InN un ZnS, un materiāliem, kuri var pārveidoties sulfīdos, piemēram, ZnO (ZnS) un CdO (par CdS). Slāņotie LBV materiāli, kas būs pētīti, galvenokārt ir pārejas metālu halkogenīdi (TaS2, VS2, TiSe2 utt.).

Tiks izmantotas un salīdzinātas vairākas sintēzes metodes, lai audzētu LBV materiāla apvalku (piemēram, pulsējoša slāņa nogulsnēšanās, magnetrona izsmidzināšana, utt.). LBV uzvedība kodola-apvalka nanovados tiks izmērīta, izmantojot četru zondes pretestības konfigurāciju kā funkciju no temperatūras. Kodola-apvalka nanovadu elektroniskās un optoelektroniskās īpašības tiks pētītas, integrējot tos vienā nanovada ierīcē, piemēram, lauka efekta tranzistorā un fototransistorā. Projektā ir iekļauti teorētiski aprēķini, kas vērsti uz kodola-apvalka interfeisa struktūras un īpašību pētijumu. Projekta realizācijā ir iesaistīti 5 doktori un 2 studenti ar kopējo projektu 2.5 FTE, tai skaitā 1 FTE studentiem.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss

"